Virus biter ikke på IBM i

I sommer ble store deler av Europa rammet av et virusangrep, hvor bedrifter til og med fikk tilbud om å kjøpe seg ut. IBM i er blant verdens sikreste systemer og har en rekke smarte løsninger som gjør virusangrep svært usannsynlig.

– Et virus er et stykke kode, som kopierer seg til andre programmer. Et virus spres ved å infisere andre programmer. For at et virus skal spre seg, så må det kunne komme inn og endre maskin instruksjoner i et annet program. På en IBM i er dette svært vanskelig eller nærmest umulig å få til, forklarer Frode A. Johansen, senior salgskonsulent hos Caral Data.

Han har vært hos IBM siden 80-tallet og er veldig klar på hvorfor IBM i er overlegen når det gjelder sikkerhet.

– Alle elementer som filer, biblioteker, programmer og mapper er et objekt og det er strenge regler for hva et objekt skal kunne gjøre. For eksempel skal en fil kunne lages, slettes, flyttes, leses, kopieres og fylles med data, men den kan ikke eksekveres som et program. For å kunne modifisere et objekt, så må du har riktig tilgang for å gjøre dette, noe de færreste har.

Det kan godt la seg gjøre å lagre et virus i en fil, men viruset kan ikke kjøres eller gjøre noe med et program eller andre objekter, annet enn det objektet som viruset ligger i (en fil) er definert til å kunne gjøre.

– I IBM i er et program og en datafil to forskjellige typer objekter. Det finnes programmeringsinterfacer for å modifisere datafiler, men ikke for å modifisere programmer eller programmers instruksjons-sett. Denne objektorienteringen er unik for IBM i-servere

En vanlig filtype som utsettes for virus på en PC er en PDF-fil. Selv om en slik fil skulle inneholde virus, så vil viruset ikke kunne eksekveres eller spres til andre IBM i-programmer og gjøre ugagn.

– IBM i leveres som et helt lukket system rent sikkerhetsmessig, hvor du selv må gå inn og gi brukere adgang til delsystemer, programmet og så videre. På andre systemer er ofte alt i utgangspunktet helt åpen fra dag én, og du må selv definere begrensningene på bruken, noe som gjør det lett å overse eller glemme viktige elementer, understreker Johansen.

Les mer om virus, malware, spyware og ransomware på IBM i-plattformen.