Organisasjonsstrukturen i Common Norge

Common Norge er en uavhengig interesseorganisasjon opprinnelig dannet for brukere av IBM datamaskiner og programvare, samt brukere av programvare som kan gå på IBM-plattformer. Foreningen ble etablert i 1970, av brukere for brukere.

I de senere år er medlemsmassen utvidet med flere andre bruker- og faggrupper. Faggruppene holder egne brukerdager.

Common Norge er medlem av paraplyorganisasjonen Common Europe, og våre medlemmer får invitasjon til Commons konferanser hvert år.