Organisasjonsstrukturen i Common Norge

Common Norge er en uavhengig interesseorganisasjon opprinnelig dannet for brukere av IBM datamaskiner og programvare, samt brukere av programvare som kan gå på IBM-plattformer. Foreningen ble etablert i 1970, av brukere for brukere.

I de senere år er medlemsmassen utvidet med flere andre bruker- og faggrupper. Vi arrangerer årlig cirka 40 medlemsaktiviteter, både lokalt og sentralt. Faggruppene holder egne brukerdager. Foreningen er organisert i fem distrikter:

  • Østlandet (Oslo)
  • Sørvestlandet (Stavanger)
  • Vestlandet (Bergen)
  • Nordvestlandet (Ålesund)
  • Midt-Norge og Nord Norge (Trondheim)

I tillegg finnes det fag- og interessegrupper for brukere av IBM programvare for samhandling, IBM Power-servere, Multi-Support, Løsning1, Microsoft Dynamics AX (tidligere Axapta), Microsoft Dynamics NAV (tidligere Navision) og Microsoft Dynamics CRM.

Common Norge er medlem av paraplyorganisasjonen Common Europe, og våre medlemmer får invitasjon til Commons konferanser hvert år.