Common Norge fikk stipend

Maxava iFoundation ble etabler for å gi støtte til ikke-kommersielle organisasjoner som jobber for å fremme IBM i. De gir stipender for å støtte brukerforeninger som jobber med utveksling av kunnskap, ideer og ferdigheter knyttet til IBM i.

Common Norge er en uavhengig forening opprinnelig dannet for brukere av IBM datamaskiner og programvare, samt brukere av programvare som kan gå på IBM-plattformer. Foreningen ble etablert i 1970, av brukere for brukere, og gjennom arrangementer og aktiviteter jobber vi for å støtte IBM i-brukere. Vi reiser også på arrangementer i andre land. Stipendet fra Maxava iFoundation vil bli bruk til medlemsaktiviteter for IBM i-brukerne våre.