Dette er Common Norge

Common Norge er en uavhengig forening opprinnelig dannet for brukere av IBM datamaskiner og programvare, samt brukere av programvare som kan gå på IBM-plattformer.

Common Norge er den mest attraktive møteplassen for medlemmene for faglig og strategisk utvikling og den mest foretrukne markedsplassen hvor medlemmene oppnår gunstige betingelser fra utvalgte partnere som skaper verdier og gode følelser.

Foreningen ble etablert i 1970, av brukere for brukere, og er den største brukerforeningeni sitt slag i Europa. I de senere år er medlemsmassen utvidet med flere andre bruker- og faggrupper. Vi arrangerer årlig flere titalls medlemsaktiviteter, både lokalt og sentralt. Faggruppene holder egne brukerdager. Foreningen er organisert i fem distrikter:

  • Østlandet (Oslo)
  • Sørvestlandet (Stavanger)
  • Vestlandet (Bergen)
  • Nordvestlandet (Ålesund)
  • Midt-Norge og Nord Norge (Trondheim)

Common Norge er medlem av paraplyorganisasjonen Common Europe, og våre medlemmer får invitasjon til Commons store konferanser hvert år.