VIOS performance advisor tool og visning av ytelsesdata

I denne artikkelen ser vi på hvordan du bruker VIOS performance advisor tool for å få informasjon om ytelse på VIOS-servere. Verktøyet er innebygd i VIOS 2.2.2.1 og nyere versjoner.

Av: Trond Bjerkvold, Basefarm

De som kjører flere LPAR (virtuelle servere) på IBM Power servere, bruker gjerne Virutal I/O Server (VIOS) for å virtualisere HW, og hver LPAR bruke da virtuelle adaptere som kobles mot VIOS.

  • Virtual SCSI for å få tilgang til DVD image i VIOS media biblioteket
  • Virtual Fiber Channel for å få tilgang til LUN på ekstern lagring, som SVC, Storwize etc
  • Virtual Ethernet for å få tilgang til det fysiske Ethernetet Power-serveren er koblet til

En ting er å få ut ytelsesrapporterfra den enkelte LPAR, enten denne kjører AIX, IBM i eller Linux. Men det er også av interesse å vite litt om ytelsen på VIOS-serveren.Tross alt går all disk- og nettverkstrafikk gjennom VIOS-serverene.

Til dette formålet har man VIOS performance advisor tool. Dette er innebygd i VIOS 2.2.2.1 og nyere versjoner. Du lager en rapport ved å bruk part-kommandoen, for eksempel slik:

part -i 30

Dette betyr at du samler inn data i en periode på 30 minutter. Innsamlingstiden kan settes fra 10 til 60 minutter.

 Det bli da laget en fil i formatetVIOSNAVN_ÅR_MND_DAG_TIME_MINUTT_SEKUND.tar

Denne kopier du ned fra VIOS og pakker ut. En av filene som blir utpakket er vios_advisor_report.xml, som du åpner med en nettleser:

file:///……….file location………../vios_advisor_report.xml

Her vil du se hvilken Power-server somdet kjøres på, her IBM 9009-22A med prosessorhastighet 3000 MHz. Videre flere detaljer om FC (Fiber Channel) IOPS og belasting, det samme med NPIV (Virtual Fiber Channel). I vårt tilfelle er det ingen advarsler om overbelastning.

I denne rapporten kan du sed etaljer for hver enkelt klient LPAR, her vist med LPAR bf-lpar-test-62.osl.basefarm.net.

I tillegg til informasjon om ytelse, får du råd om å forbedre VIOS-konfigurasjonen. Under VIOS-Shared Ethernet Adapter vises en varseltrekant, og i detaljene for denne ser du at det blir anbefalt å endre fra «Disabled» til«Enabled» for SEA LargeReceive – ent6

Les mer om VIOS performance advisor tool

Nmon Analyzer

Blant de filene somblir pakket ut fra
VIOSNAVN_ÅR_MND_DAG_TIME_MINUTT_SEKUND.tar, er også
VIOSNAVN_ÅRMNDDAG_TIMEMINUTT.nmon

Denne kan leses med nmon_analyser. Les mer her.

Dette er et regneark klargjort for å analysere nmon filer og brukes også av AIX og Linux

I AIX brukes nmonkommandoen for å samle ytelsesdata og lagre i nmonfiler. Les mer her.

Også for Linux kandu bruke nmon. Les mer her.

Tilbake til VIOS. Eksempelet under er for Disk total KB/sVIOS – 11.12.2018, og dataene er da hentet inn av part-kommandoen og vist med nmon_analyser.

Ønsker du en enda mer «fancy» visning av nmon-dataene, kan du bruke NMONVisualizer. Les mer her.

Eksempelet under er for FCWrite, og dataene er da hentet inn av part-kommandoen og vist med NMONVisualizer.

Bildet under viser første del av VIOS Performance Advisor

Bildet under viser andre del av VIOS Performance Advisor