Minneord for Erik Kirsebom Wigert

Vår første generalsekretær Erik Kirsebom Wigert gikk ut av tiden 9. november 2018, 95 år gammel. Erik var ansatt hos IBM i mange år, hvor han fra foreningens start i 1970 var sterkt engasjert.

Av Petter Børgund og Tor Aabø

Erik var med på å arrangere turer og besøk til IBM i inn- og utland frem til han i 1984 gikk av med pensjon og gikk over til Foreningen Datateam i nyopprettet stilling som generalsekretær. Året før, i 1983, var han som redaktør med på å utgi første nummer av medlemsbladet Datateam Info.

Erik gikk av som generalsekretær i 1989, men fortsatte som redaktør i Datateam Info til 1998. I denne perioden utviklet han medlemsbladet fra to sider sort/hvitt til 80 sider fullfarge. Foreningen hadde i denne perioden også utviklet seg fra 11 til 1250 medlemsbedrifter. Erik ble utnevnt til æresmedlem av Foreningen Datateam under foreningens 20-årsjubileum på Bolkesjø i 1990.

Erik vil bli husket som den alltid entusiastiske, spirituelle og engasjerte lederen i sekretariatet, på studieturer og ikke minst var han «chief in charge» under de store tredagers kongressene på hotel Bolkesjø og omkringliggende hoteller.

Eriks engasjement og nærhet til jobben så vi ved at han stilte sitt hjem til disposisjon for foreningen. Sekretariatet holdt til i kjelleren. Alle styremøter og fagmøter ble holdt der på kveldstid, med tilhørende middagsservering.

Foreningen Datateam/ Common Norge takker en viktig leder for sterk medvirkning til ensuksesshistorie. Hvil i fred, Erik.

Foto: Foreningens førstegeneralsekretær og redaktør, Erik Wigert, får blomster av daværende formann Kjell Christiansen.