OBOS stoler fortsatt på IBM i

Da IT-direktør Tom Fjeldstad i OBOS startet i boligselskapet 1. oktober 1981 kjørte de IBM System 38. I dag er det moderne Power-servere med IBM i som håndterer de rundt 435 000 medlemmene. Det gir stor trygghet.

– Vi har to lokasjoner og full speiling mellom både Power-servere og Intel-servere. De kommuniserer via fiber som går fra hovedkontoret vårt på Hammersborg til Digiplex på Mastemyr, forklarer Tom Fjeldstad, IT direktør i OBOS.

Norges klart største boligbyggelag har 435 000 medlemmer, forvalter over 220 000 boliger og sender månedlig ut like mange husleiefakturaer via egne systemer som kjører på IBM i. Eller AS-en, som Fjeldstad fortsatt kaller maskinene.

– Vi har et stort utviklingsmiljø med 13 utviklere, det er sju som jobber med RPG og Synon på IBM i. Vi har fortsatt både medlemshåndtering, boligforvaltning, inkasso og økonomi på egenutviklede applikasjoner.

Stadig flere IBM i-kunder velger å sikre sitt datarom mot uforutsett nedetid. OBOS har to separate fiberkabler mellom Hammersborg og Mastemyr. De har valgt å benytte programvaren Mimix fra Vision Solution for å speile de to maskinene. Det er implementert og driftes gjennom Caral Data. Dette systemet har de hatt de siste fem årene.

Viktig beredskapstest

Lange driftsavbrudd vil koste millioner av kroner og føre til et kraftig omdømmetap. Derfor tester OBOS beredskapen årlig. Mange ser jo på brann som den store stygge ulven sikkerhetsmessig, men det skjer heldigvis svært sjelden. Brudd på strøm- og kommunikasjonskabler er derimot mye vanligere, noe OBOS fikk erfare.

– Høsten 2016 gikk hovedtavla her på Hammersborg i stykker en søndag kveld. Dermed fikk vi ikke utnyttet dieselaggregatet vi har installert, fordi det gikk gjennom samme tavla. Kraftig høstregn hadde gitt vannlekkasje og overledning, og UPS-en vår holdt en halv time før serverne begynte å gå ned, forklarer Fjeldstad.

Driftsavdelingen kastet seg rundt, og etter fem timer var IBM i-serverne oppe og gikk via Mastemyr.

– Vi fikk strømmen tilbake mandag morgen, og folk var forundret over at alt virket etter en slik hendelse. Jeg vil jo tro at hadde det skjedd på en arbeidsdag hadde vi vært oppe igjen enda raskere. IBM i-serverne kan vi flytte på 15-30 minutter.

En fremtid med IBM i

OBOS bruker Caral Data som leverandør, og det var Frode Johansen i Caral Data som solgte den første AS/400-maskinen til Fjeldstad på 80-tallet. Den gangen jobbet Johansen i IBM.

– Vi brukte lenge de største modellene for å ha nok kapasitet, men i dag er Power-serverne så kraftige at det ikke er nødvendig lenger. Jeg tror det har vært viktig for oss å bygge egen kompetanse i disse 35 årene, og AS/400 har vært en fantastisk stabil og god plattform for oss sammenliknet med andre alternativer, sier Fjeldstad.

I disse dager kjører OBOS produksjon fra Mastemyr, fordi de har gjort større endringer på datarommet ved hovedkontoret. Så er planen å flytte over igjen når alt er på plass.

– Serverne skal over på IBM i 7.3 før vi switcher. Dessverre bygger IBM ned kompetansen på IBM Power og IBM i her i Norge, og IBM-miljøet er ikke det samme som tidligere. Det er synd, da IBM i fortsatt er en svært god løsning. Vi planlegger å bruke plattformen i overskuelig framtid, men ser også behovet for å ta i bruk andre og mer moderne løsninger ved siden av, sier Fjeldstad.