Viktig med faglig fellesskap

I høst har Common Norge gjennomført en medlemsundersøkelse. Den viser at rabattavtalene, informasjon og ikke minst et faglig fellesskap er det viktigste for våre medlemmer. Det samsvarer med erfaringene vi gjør i det daglige arbeidet.

– Vi har mange engasjerte medlemmer, og har plass til enda flere. Målet er at Common Norge skal være både en markedsplass og en faglig møteplass, sier daglig leder Øistein Tidemand-Johannessen.

Det er fortsatt tjenesteytende virksomheter og IKT som dominerer medlemsmassen, men det er også mange medlemmer innen produksjon/anlegg og detaljhandel. De aller fleste som har svart jobber enten innen IKT eller ledelse. Mer enn halvparten av bedriftene sier de også driver utvikling.

– Vi treffer både SMB og større bedrifter, og en femtedel av medlemmene våre har over tusen ansatte. De siste årene har vi både sett økt interesse i det gamle AS/400-miljøet, samtidig som vi ser en klar aktivitetsøkning i Microsoft Dynamics-gruppen.

Begge miljøene er midt i store endringer, og da øker behovet for å møtes og diskutere erfaringer.

– I 2018 kommer vi til å ha fokus på flere områder. For det første faglige dypdykk, der vi har mindre arrangementer som har fokus på enkelte fagområdet. Så jobber vi med noen store arrangementer for både Dynamics-gruppen og IBM i-brukerne. I tillegg kommer det flere gode medlemsfordeler, sier Tidemand-Johannessen.