Ny giv i Common Norge

Under generalforsamlingen i Common Norge 31. mars 2022 ble det valgt nytt hovedstyre. Tidligere hovedstyreleder Henry Karlsen trer ut av hovedstyret og alle andre verv. Hovedstyret består nå av Jan Fr Sagdahl (leder), Egil Ove Farstad, Hogne Bø Pettersen og Heine Korneliussen.

Common Norge har gjennomgått store endringer de siste årene. IBM-miljøet har blitt kraftig redusert, NCUG har valgt å legge ned sin virksomhet, mens vi ser en stor vekst på DynUG-siden. Generalforsamlingen ba hovedstyret sette i gang en prosess med å vurdere struktur i foreningen og jobbe med å skjerpe fokuset på operasjonell effektivitet gjennom å ansette en ny daglig leder og øke fokuset på økt tilgjengelighet, flere aktiviteter og god oppfølging av våre medlemsbedrifter. Vi ønsker også å supplere styret med flere kompetente medlemmer slik at det blir både kontinuitet og fornyelse!

Hovedstyret i Common Norge vil i løpet av våren gjennomføre en grundig strategijobb og i samarbeid med den kommende nye daglig lederen vil de tillitsvalgte i Common Norge jobbe for å realisere strategiske vekstmål. Flere medlemsbedrifter og flere relevante faglige aktiviteter samt gode medlemsfordeler for våre bedrifter.

Spørsmål kan stilles til styreleder Jan Fr. Sagdahl, +47 928 38 127, styreleder@commonnorge.no