Apper moderniserer Løsning1

Under brukerkonferansen 30. mai kunne Apper fortelle at de løfter Løsning1 opp fra RPG3 til RPG Free Format – som første steg i en modernisering av applikasjonen. Neste steg er ytterligere utvikling med brukerne i førersetet.

– Vi har fått på plass MVA-rapportering og integrasjon med SIM for bedre fakturaflyt. Begge disse modulene er i bruk hos kunder allerede. Nå styrker vi Løsning1 ytterligere og ønsker en tett dialog med kundene for at dette skal bli best mulig, forteller daglig leder Stein Syvertsen i Apper AS.

Han hadde med seg Roland Gunnarsson og Kent Hellqvist fra Apper under brukerkonferansen i regi av Common Norge.

– Styrkingen av Løsning1 innebærer blant annet å flere aktive ressurser som jobber med produktet gjennom en modernisering av koden fra RPG3 til RPG Free Format. Brukerne vil merke lite til denne oppgraderingen, det handler mest om hva som ligger i bunn. Her har vi hentet erfaring fra Frankrike, som har gjennomført flere tilsvarende oppgraderinger uten problemer.

En egen arbeidsgruppe med en håndfull sluttkunder skal bidra til et tydelig fokus i forkant av neste steg i moderniseringen.

– Oppgraderingen av koden innebærer en viktig modernisering med tanke på veien videre. Apper i Sverige har mange utviklere på RPG Free Format, samtidig som er det er enklere for Java-utviklere å lære seg dette språket, noe som er viktig med tanke på rekruttering i fremtiden.

I tråd med anbefalinger fra Apper er det stadig flere som reduserer mengden spesialtilpasninger for å gjøre fremtidige oppgraderinger enklere. Under møtet kom det mange forslag fra brukerne om ulik funksjonalitet som bør inn i kjerneløsningen.

– Vi ønsker en prioritert liste over hvilken funksjonalitet som er viktigst i Løsning1. Finansieringen blir et spleiselag mellom oss og kundene. Så jobber vi også med et bedre system for oppfølging og dialog mellom brukerne og Apper, slik at det blir enklere å melde inn endringer i tiden som kommer, understreker Syvertsen.

Det blir et nytt møte i Løsning1 brukergruppe 20. september.