Nå splittes IBM

Onsdag 3. november 2021 er en merkedag. IBM deles i to, og det nye selskapet Kyndryl vil overta ansvaret for drift og vedlikehold av IT-infrastruktur. De to selskapene vil fortsatt ha et sterkt strategisk samarbeid.

IBM vil heretter ha fokus på Hybrid Cloud Platform og AI, mens Kyndryl skal levere infrastrukturtjenester i form av drift av skytjenester. Det nye selskapet skriver på sin hjemmeside at «vi designer, bygger, administrerer og moderniserer de virksomhetskritiske teknologisystemene som verden er avhengig av hver dag».

IBM-veteran Martin Schroeter (bildet) er administrerende direktør for det nye selskapet, som lover at de fortsatt vil selge IBMs maskinvare- og programvareløsninger. I Norge er det etablert et eget selskap med navnet Kyndryl Services AS.

Lurer du på hva navnet kommer fra? De er satt sammen av de engelske ordene «kinship», som betyr slektskap, og «tendril», som kan oversettes med ranker som slynger seg rundt noe.