IBM lanserer sin første Power10-server

IBM har lansert den første IBM Power10-serveren og det er Enterprise-klassen som lanseres først. Power10-prosessoren gir omtrent 50 prosent mer ytelse enn POWER8 og omtrent 20-30 prosent mer ytelse enn POWER9.

Av: Trond Bjerkvold, Basefarm

Enterprise-modeller har tidligere kommet med navn som slutter på 50, 70 og 80, der 80 er den største serveren. Modellen 9080-HEX har fått navnet E1080; der E står for Enterprise og 10 tallet står for Power10. En E1080-server består av en 5U høy enhet (drawer), som sammen med en 2U høy system kontrollenhet (drawer) utgjør en server. Disse serverne kan da bygges ut fra en enhet til fire enheter for maksimal kapasitet.

Tabellen nedenfor viser noen nøkkeltall for E1080 sammenlignet med E980 POWER10.

(*) Estimerte ytelsestall

Power10-prosessoren gir omtrent 50 prosent mer ytelse enn POWER8 og omtrent 20-30 prosent mer ytelse enn POWER9.

SAP ytelsestest

IBM har kjørt SAP Business Suite på en IBM E1080 med AIX 7.2 med IBM Db2 11.5 database. Dette er en SAP SD 2-tier system ytelsestest som viser antall SAP-transaksjoner et system er i stand til å prosessere. Forskjellige HW leverandører konkurrerer om å ha systemer der kombinasjonen av HW, operativsystem og database leverer så høye SAPS tall som mulig.

For IBM E810 er tallene:

  • 174,000 SD Users
  • 955,050 SAPS
  • 120 Power10 cores

Sammenlignet med forrige generasjon POWER9-servere vil du trenge 160 POWER9 kjerner for å drive like mange SAPS, mot 120 Power10 kjerner på E1080. IBM E1080 er dermed det kraftigste 8-socket systemet for SAP, med SAPS tall som er 40 prosent bedre enn HPE Superdome Flex.

En annen sammenligning: Google Cloud Bare Metal server ville trenge 479 Intel Xeon Platinum 8280L prosessor kjerner få å få unna samme antall SAPS som E1080 greier med 120 Power10 kjerner.

https://www.sap.com/dmc/benchmark/2021/Cert21059.pdf

https://saponpower.wordpress.com/

IBM Power10

Kjernen i den nye E1080-serveren er den nye Power10-prosessoren. Denne er bygget med 7nm teknologi, mens POWER9 var 14nm og Power8 22nm. Det betyr at det kan pakkes flere funksjoner inn på en prosessorbrikke.

Som du så av tabellen over, er ikke klokkehastigheten endret noe særlig fra POWER9 til Power10. Men Power10 er designet på en ny måte, interne forsinkelse er forbedret og generelt er antall funksjoner og minnebuffere doblet. Sammen med raskere minneforbindelse gjør det at Power10 og S1080 har langt bedre ytelse enn forrige generasjon.

Noen av funksjonene det er lagt vekt på med den nye Power10-prosessoren er selvfølgelig større kapasitet til å behandle store datamengder raskere, bedre energieffektivitet, men også sterkt utvidet støtte for AI og kryptering enn på POWER9.

Kunstig intelligens-kapasitet (AI) er bygget inn i Power10 kjernen, med mer enn 200 nye regnefunksjoner i det som kalles Matrix Multiplication Acceleration (MMA). Dette gjør det mulig å legge AI inn i applikasjoner som kjører på Power10. Du behøver da ikke egne GPU-kort for å avlaste CPU for AI-funksjoner i forretningsapplikasjoner.

Det er fire ganger flere krypteringsenheter i en Power10-prosessor sammenlignet med POWER9. Dette gjør at IBM Power-serverne er mer motstandsdyktige med Quantum-safe kryptering. Om noen år vil Quantum-baserte servere kunne bryte dagens krypteringsalgoritmer, og med Power10 har IBM et forsvar mot dette.

Den IBM-designede Power10-prosessoren blir laget på Samsungfabrikker, og dette skal ha gitt store besparelser i kostnadene. Det gjenstår å se hvordan dette slår ut på prisen for de nye Power10-serverne.

I tillegg til kapasitetsøkningen i selve Power10-prosessoren, kobler nå IBM Power10-prosessorene sammen på en helt ny måte med PowerAXON. Dette gir mulighet for å koble sammen 16 Power10-brikker hver på opptil 15 kjerner, som gir maksimalt 240 kjerner per system.

For å koble hver prosessor til internminne brukes Open Memory Interfaces (OMI). Også dette er en ny koblingsteknologi. DDR4 minnebrikker blir pakket sammen på en ny måte, og koblet med OMI til prosessoren. I første omgang gir dette opptil 4 TB per socket, som igjen gir maksimalt 64 TB per E1080. Det forventes at det vil komme minnebrikker som dobler kapasiteten til 128 TB i løpet av 2021.

OMI er ifølge IBM også langt mer robust enn standardmetoden for å koble DDR4 minne til en prosessor. Det gir bedre tilgjengelighet og oppe-tid for serverne. Med OMI åpner det seg også mulighet for å koble til andre lagringsmedia enn DRAM. Power10 systemer kan støtte opp til to petabyte direkte lagring, så det blir spennende å se hva som kommer av muligheter fremover.Hver av disse overføringskanalene, PowerAXON og OMI gir Power10-prosessoren overføringskapasitet på en terabyte/sekund.

Utover dette er E1080 klargjort for bruk av PCI Express Gen 5-adaptere. Nå er Gen5-adaptere ikke tilgjengelige foreløpig, men Gen 4-adaptere kan også brukes i Gen 5-sporene i serveren. Allerede i august 2020 beskrev IBM Power10-prosessoren, så flere detaljer finner du her.

IBM E1080: Administrasjon

Hvis du har en x86 basert Hardware Management Console, kan denne ikke kjøre høyere versjon enn HMC V9R2. Da kan du administrere POWER7-, POWER8- og POWER9-servere. For å administrere en E1080 må HMC være på versjon V10 R1. Da kan du også administrere POWER8- og POWER9-servere. Denne versjonen av HMC programvaren kan du kjøre på virtuelle HMC-er (HMC virtual appliance) og på fysiske POWER9-baserte HMC-er (7063-CR1). For de som i tillegg bruker PowerVC for å administrere IBM Power servere, så må PowerVC være på V2.02. Detaljer finner du her.

IBM E1080 – operativsystem

Den nye E1080 gir mulighet for å kjøre disse operativsystemene

VIOS: V3.1.3
IBM i: V7R3 TR11, V7R4 TR5
AIX: V7.1 SP5, V7.2 TL5 SP1 / TL4 SP1, V7.3 TL0 SP1
Linux: SUSE SLES 12 SP5
SUSE SLES 15 SP3
RedHat 8.4

Nyere versjoner av operativsystemene vil kunne kjøre på Power10 etter hvert som de blir tilgjengelige.

RedHat OpenShift

I tillegg til operativsystemene listet over, kan du også kjøre RedHat OpenShift på IBM E1080. OpenShift er laget for kontainer-baserte applikasjoner, og IBM-målinger viser at Power10 kjerner har tre ganger bedre ytelse enn x86-prosessorkjerner (Intel) for denne type applikasjoner.

Så hva betyr for brukere å kjøre på IBM Power10 servere?

For programvare som er lisensiert per prosessorkjerne, som for eksempel Oracle, DB2 og WebSphere, kan du kjøre på færre kjerner og dermed betale mindre i programvarelisenser.

For in-memory databaser som SAP HANA betyr det at sårbarheten mot minnefeil blir redusert i forhold til å kjøre på x86- servere. I tillegg vil SAP HANA kunne dra nytte av de nye AI funksjonene i MMA som er bygget inn i Power10-prosessoren, og av forbedringene i kommunikasjon mellom prosessor og minne med OMI.

For driften av IBM Power-servere vil du betale mindre i strøm ettersom du man trenger færre eller mindre servere for å drive de samme applikasjoner og databaser som du har kjørt på POWER8 eller POWER9. For de som kjører kontainer-baserte applikasjoner med RedHat OpenShift kan du kjøre på ca 1/3 av de kjerner man trenger for tilsvarende drift på x86, og dermed spare både strøm og plass i datahallene.

IBM E1080 gir mulighet for fleksible kostnader

IBM har en pay-as-you-go prismodell for E1080, det vil si at du kan anskaffe HW, men betale etter forbruk. Det er selvfølgelig en minimumsstartpris, men det gir en mer skybasert kostnadsmodell, selv for servere som står lokalt i eget datasenter. IBM gir også mulighet for å slå sammen servere i en ressursgruppe som gjør utnyttelsen av serverne enda mer fleksibelt.

IBM presentasjon om Power10

IBM annonserte E1080 den 8. september 2021. De har lagt ut en glimrende video presentasjon av Power10, hvor du ikke bare ser hvordan en E1080 blir montert med kjerner, minne, vifter og annet innmat, men også har innslag med noen av de arkitektene som har stått bak designet av Power10, hvor de forteller om de viktigste høydepunktene.

https://www.ibm.com/it-infrastructure/us-en/resources/power10experience/destinations

Power10 Scale Out-servere

Mens E1080 er Enterprise server med meget stor kapasitet med opptil 16 Power10-prosessorer, vil de fleste kunder av IBM Power servere være mer interessert i de mindre modellene, Scale Out. Disse har enten en eller to prosessorer eller sockets.

Den 6. august 2021 publiserte den tyske it-zoom en artikkel som nevner annonsering av E1080 og de kommende Scale-Out serverne. Die IBM-Roadmap zu Power10, Von: Berthold Wesseler

POWER9 Scale Out serverne ble annonsert i februar 2018