Jostein Støen ny styreleder i Common Norge

For nyvalgt styreleder i Jostein Støen er det aller viktigste å engasjere brukerne og bidra til kompetanseutveksling. Han har åtte år bak seg i Dynamics-faggruppen, men er opptatt av å ivareta røttene som ligger i IBM i-gruppene også.

– Noe av det som trigger meg aller mest er at Common Norge er en forening av brukere for brukere. Etter vårens strategiprosess har vi nå et godt utgangspunkt for å løfte foreningen videre, både ved å ta vare på arven fra IBM i-miljøet, men også gjennom veksten vi opplever på Microsoft Dynamics og Power Platform, forteller Jostein Støen, CIO hos HTS Hans Torgersen & Sønn.

Den nyvalgte styrelederen i Common Norge begynte i familieselskapet som blant annet er kjent for barnestoler til bil for snart ti år siden. Han ble kjent med Common Norge gjennom Lenovo-avtalen, men det tok ikke lang tid før nye utfordringer banket på døren.

– Jeg var med på konferanse på danskebåten da daværende daglig leder Øistein Tidemand-Johannessen spurte om jeg ville være med i DynUG-faggruppen. Det har vært veldig nyttig i jobben min, så du kan si jeg var på rett sted til rett tid. All interessent vi har opplevd har gitt en skikkelig opptur de siste åtte årene. Spesielt mener jeg vi gjorde en god jobb med digitale arrangementer under pandemien for å holde interessen oppe.

I fjor ble Støen valgt til nestleder i styret, og ved generalforsamlingen i mars tok han på seg ledervervet.

– Det er viktig å ha en forening som er drevet av brukere – for brukere. At vi er brukerstyrt og at vi kan trekke inn kontakter med brukerne som er gode på systemene de bruker er helt avgjørende. Det gir oss bedre tillit og sørger for at vi kan være relevante. Jeg får rett og slett en liten familiefølelse.

Common Norge har vært gjennom en bredt forankret strategiprosess med mye engasjement.

– Vi er jo mye mindre i dag enn vi var for noen tiår siden, men vi er i vekst. De siste årene har vi fått et løft både på DynUG og Løsning1-siden, og vi er også i gang med å få opp aktiviteten på IBM-i. Temaer som kunstig intelligens og low code er relevant på flere områder. Ikke minst dette med å legge til rette for at gode brukere kan påvirke systemene sine selv. Der er det behov for et godt fora for å utveksle erfaringer. Vi må bygge sten på sten, understreker Støen.