Effektiv drift med kunstig intelligens

AIOps handler om å bruke kunstig intelligens for å drifte komplekse IT-systemer mest mulig effektivt blant annet gjennom prediktiv analyse og overvåkning av systemene. Dermed kan du frigjøre tid til verdiskapende arbeid og redusere nedetid.

– Kunstig intelligens kan være et godt verktøy for å administrere stadig mer komplekse IT-systemer ved å tilby overvåkning, prediktiv analyse, automatisere oppgaver og proaktive responsfunksjoner, forklarer teknisk spesialist Emil Magni hos IBM Norge.

Begrepet AIOps har sirkulert i noen år, men det vinner stadig mer terreng i lys av fremskrittene som gjøres med kunstig intelligens. En slik løsning samler inn data fra en rekke kilder for å skaffe innsikt i hvordan IT-systemene oppfører seg.

– Fra IBM sin side har vi enkeltstående løsninger som støtter for eksempel overvåkning, og ressurstildeling med automatisk skalering av virtuelle maskiner samt containerbaserte miljøer i hybride skymiljøer. Så har vi Cloud Pak for Watson AIOps, som gjør at du kan være mer forutseende. Det er en felles dataplattform med en AI på toppen som kan prioritere og overvåke applikasjoner og data, slik at du kan få en anbefaling om hva du skal gjøre hvis det oppstår problemer. Du kan også tette gapet mellom drift og utvikling ved å ha en felles plattform slik at du enklere kan implementere DevOps-metodikk.

Med løsningene Instana (fokuserer på applikasjoner) og SevOne (fokuserer på nettverk) har IBM tatt i bruk uttrykket «Observability».

– Vi ser et skifte fra tradisjonell overvåkning til Observability, i forståelsen av hvordan IT-systemene oppfører seg og å skaffe et overblikk. Det gjør vi ved å ta data fra for eksempel logger og andre kilder og sammenstille dette ved hjelp av kunstig intelligens slik at det kan presenteres på en forståelig måte. For eksempel kan Instana bruke AI-drevet automatisering for å hjelpe ved rotårsaksanalyse av applikasjonsdrift. Innebygd automatisering i selve oppsettet gjør det enklere å følge et miljø i dynamisk utvikling.

Flere norske bedrifter er i ferd med å ta i bruk Cloud Pak for Watson AIOps.

– Programvare utvikles stadig raskere, og det er mye å holde orden på. Med alt som har skjedd innen maskinlæring og kunstig intelligens de siste årene kan vi hente ut mer forretningsverdi. I dag er det jo slik at mange utviklere også bruker tid på drift. Ved hjelp av AIOps kan de bruke tiden på utvikling og verdiskapning i stedet for å bruke den på å drifte systemene. På sikt kan dette revolusjonere IT-bransjen, understreker Magni.