IBM Cloud Management Console for Power Systems

IBM Cloud Management Console for Power Systems samler inn informasjon om dine Power-servere, og sender dette kryptert fra HMC til IBM. Via en webside får du en oversikt over hvilke servere du har, hvilke virtuelle servere som kjører på disse, helsetilstanden, hvilket operativsystem og versjon av disse som kjører på de virtuelle serverne – og mye mer.

Av Trond Bjerkvold

Det finnes flere verktøy for å hente ut informasjon om IBM Power-serverne dine: HMC og PowerVC gir oversikt over fysiske servere, virtuelle servere, nettverk med mer, og PowerVP gir detaljert ytelsesinformasjon om Power-serverne. Men hva hvis du ønsker å gi eller dele denne informasjonen med flere i bedriften, men ikke ønsker å gi tilgang til administrasjonsverktøyene som HMC til flere enn strengt tatt trenger det? Samtidig vil du at ytelsesdataene presenteres mer moderne og med mulighet for mer interaktivitet enn Performance for Power Systems (PM for Power) gir mulighet til.

Nå har IBM kommet med en løsning på dette med IBM Cloud Management Console for Power Systems (CMC). Produktet samler inn informasjon om dine Power-servere, og sende dette kryptert fra HMC til IBM. Deretter kan du gå inn på en webside og få oversikt over hvilke servere du har, hvilke virtuelle servere som kjører på disse, helsetilstanden, hvilket operativsystem og versjon av disse som kjører på de virtuelle serverne og mye mer.

Samtidig kan du få frem ytelsesdata som minne- og CPU-forbruk, nettverkstrafikk, lagringsdata og prosessor-pool utnyttelse. Du kan velge å se ytelse over et kort intervall som den siste timen, eller opp til en tidsrom over en uke eller måned.
For de største IBM Power servere Power E850C, E870C og E880C har tilsvarende funksjoner vært tilgjengelig som en del av anskaffelsesprisen for disse serverne, her blir forløperen til CMD beskrevet slik:

Cloud-based HMC Apps as a Service
The new HMC Apps as a Service provides powerful insights into your Power Systems infrastructure by using a set of hosted as-a-service apps, with no additional software or infrastructure setup. Through these new apps, clients gain the capability to aggregate Power Systems performance, auditing, and inventory data from across their enterprise, removing the burden of manual collection and collation. These IBM-developed apps are hosted in a secure, multi-tenant cloud. They provide health scores, search and filtering, and threshold-based alerts that can be accessed through a secure portal from desktops or mobile devices. The applications gather data sent by the customer HMCs through the Internet by using the built-in cloud connector included with HMC V8R8.6.0 and NovaLink v1.0.0.4.

Det nye CMC vil bli en prisbelagt tjeneste, hva dette blir er ikke klart, men sannsynligvis blir det en månedspris per fysisk server. For oss i Basefarm er dette et meget nyttig verktøy. Vi kan for eksempel gi et kundeteam som er ansvarlig for en av Basefarms kunder på PowerCloud (Basefarm kjører virtuelle servere med både AIX, IBM i og Linux for våre kunder på IBM Power-servere) tilgang til IBM Cloud Management Consolet. Dermed kan de se på for eksempel ytelsesdata, uten at de behøver tilgang til HMC, PowerVC eller PowerVP.

Kundeteamet vil da velge i CMC de virtuelle server som gjelder denne kunden, uansett på hvilken fysisk server eller i hvilket datasenter hos Basefarm denne kundens virtuelle servere kjører. Basefarm ved undertegnede har vært så heldig å være med på beta-programmet for IBM Cloud Management Console for Power Systems, noe som har gitt et godt innblikk i funksjonene.

Når du gjør avtale med IBM om å bruke CMS, får man tilgang til en dedikert webside for ditt miljø. På siden for innstilling har du en flik for Cloud Connector, vil det her være angitt hvilke IP/Hostnavn og IP porter som brukes av Cloud Connector, og som da skal åpnes i din brannmur slik at HMC får sendt data ut. Deretter tar du en kopi av kommandoen som står spesifisert på CMC Cloud Connector siden, limer inn og kjører i HMC. Du har nå startet innsending til IBM, og kan snart se serverinformasjon dukke opp i CMC.

Cloud Connector er inkludert i HMC V8R8.6.0 Service Pack 1

CMC er utviklet på IBM Bluemix, så de data som blir sendt inn til CMC blir prosessert og presentert av IBM skytjenester i form av applikasjoner. De applikasjoner som er tilgjengelig nå er Inventory, Performance og Logging, i tillegg til Settings. Dette er første versjon av CMC, og det forventes at de applikasjoner som finnes vil få enda flere funksjoner, og at det kommer nye applikasjoner på CMC som analyseverktøy for enda bedre innsikt i Power serverne. IBM Bluemix har kraftige funksjoner som Watson og Log-analyser, så det blir spennende å se hvordan CMC utvikler seg.

For mer informasjon om CMC, se:

Se redbook: