iPAW – IBM Performance Analysis Workshop

Bli med på IBM iPAW-ytelsesworkhop hos IBM i Oslo 30. mai til 1. juni 2017. Foredragsholderne er IBM i-ytelseseksperter fra USA og Danmark. Det er en oppdatert workshop for IBM i-ytelse, og du vil kunne kjøre hands-on oppgaver på din egen laptop.

Innholdet er spennende og omfattende:

  • Viktige ytelseskonsepter
  • Ytelsesverktøy
  • Data innsamling – Collection Services, Job Watcher, Disk Watcher og Performance Explorer
  • Grunnleggende metoder og analyse for
  • Låsinger
  • Minne
  • I/O delsystem
  • CPU

I tillegg gjennomgang av eksempler, teori, problemløsning, hvordan unngå ytelsesproblemer, og tips om hva som er lurt å passe på angående ytelse. Du finner mer informasjon her.

Workshopen er koster 1700 Euro for tre dager. Du kan bruke en IBM Service Vouchers eller Education Vouchers for å dekke kursavgiften.

For registrering og spørsmål, send en e-post til Camilla Jellingdal