Nyheter på IBM i / Power-systemer

Den 13. april gjennomførte IBM annonseringer for IBM i-plattformen. Frank Johansen i KV IKT AS har tatt en gjennomgang av de viktigste oppdateringene i denne runden, som inkluderer Technical Refreshes, nye flashadaptere og forbedring av HMC-oppkobling.

  1. Nye Technical Refreshes ble annonsert. Det er en rekke forbedringer til operativsystemet og lisensierte IBM-programprodukter.

    For release 7.4 ble Technical Refresh nummer fire annonsert, og for release 7.3 ble Technical Refresh nummer ti annonsert. Alle detaljer kan du se her, inkludert tidligere utgaver.

    Samtlige forbedringer kan lastes ned via PTF-er fra IBM systemet.
  1. Det har skjedd forbedringer innen NVMe flashadaptere. En ny og mindre flashadapter er annonsert, 800GB i størrelse og med tilsvarende lavere pris enn tidligere versjoner. Du kan ha to til fire kort installert for et POWER9 4 core eller 1 core system, det vil si alt fra 800GB til 1,6 TB nto. for lagring.

    Vi har med dette NVMe flashadapter kort i størrelser som 800GB, 1.6TB, 3.2 TB og 6.4 TB og totalt over 40 TB med tilgjengelig lagringsplass (alt er speilet) avhengig av type av modell for POWER9, og som nevnt med meget høy ytelse opptil 150.000 IOPS, ingen bevegelig deler som for disker og rimeligere enn disker.
  1. For HMC-oppkobling skjer det også forbedringer. Det er blitt mulig og oppgradere en 7042-CR9 med den siste mikrokode 9.2 slik at denne type HMC nå kan støtte de nyeste POWER9 systemer som installeres. Dette i tillegg til en helt ny 7063-CR1 som tidligere er annonsert.