Mange nyheter i Løsning1

Apper inviterte kundene til webinar for å presentere sine tanker for Løsning1 og tilhørende produkter. Det er en tydelig satsing på applikasjonene og Apper ønsker at kundene kommer med sine innspill til veien videre.

– Det er betryggende at Apper viser vilje til å fornye produktene Løsning1 og BakeIT, samtidig som de styrker organisasjonen med Computanse. I dag så vi også hvor viktig produktene SIM og LUX blir for fremtidens grensesnitt, sier Henry Karlsen, styreleder i Common Norge.

Han er IT-direktør i Umoe Restaurants AS, som er mangeårig Løsning1-kunde og en pådriver for videre utvikling av applikasjonen.

– Løsning1 skal være en robust løsning hvor nye funksjoner i hovedsak blir lagt til gjennom SIM og LUX. Samtidig ryddes og justeres det i koden og databasen, slik at det skal bli enklere å lage ny funksjonalitet i fremtiden.

Apper stilte mannsterke under webinaret og gikk gjennom en rekke nyheter og planer. De har gjort flere oppdateringer av Løsning1 siden de tok over applikasjonen i 2019. Mange av disse synes ikke, men er en kvalitetssikring av grunnkoden for å sørge for stabilitet. Neste store release er planlagt i mars 2021 og inkluderer støtte forutgående EHF.

– Vi jobber med å lage en helt ny versjon av BakeIT i tillegg. Så har vi en «ønskeliste» der kundene kan komme med sine innspill. Utviklingen må jo dekkes inn, så vi sprø etter hvilke funksjoner kundene kan tenkte seg å være med å bidra til å dekke inn på ulike måter. For oss er det viktig å holde dialogen gående med kundene, og da er en brukergruppe som Common Norge en flott arena, sier administrerende direktør Per-Anders Freiholtz i Apper Systems AB.