IBM åpner innovasjonssenter i Oslo sentrum

Finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune skrøt uhemmet av IBMs vilje til å tenke fremover da han klippet snoren på det nye hovedkontoret i Sundkvartalet. Både partnere og kunder fikk et første inntrykk av det nye kundesenteret.

– Flyttingen fra Mastemyr kommer naturlig som en del av overgangen til en ny tid for IBM i Norge. Som en samfunnsengasjert aktør med løsninger for et moderne Norge, hadde vi behov for å flytte nærmere partnerne, kundene og innovasjonsmiljøene. De siste årene har vi også vokst og fått endel nye medarbeidere gjennom ulike outsourcingavtaler. Vi er glade for å kunne samle organisasjonen i Oslo på ett sentralt sted. Det gir oss mulighet til å dyrke en felles kvalitetskultur, sier administrerende direktør Arne Norheim i IBM Norge.

Han kunne stolt invitere partnere, politikere og kunder til åpningen av nytt innovasjonssenter og hovedkontor i Sundtkvartalet på Tøyen.

– Vi ser at innovasjon oppnås i samspillet mellom forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig forvaltning. Våre nye lokaler på Tøyen innbyr til dialog, og vi ønsker nettopp å være en arena for diskusjon og samhandling knyttet til utnyttelse av ny teknologi. Vi har mange møteplasser og soner som innbyr til kunnskapsdeling, og lokalene tillater en smidigere – og morsommere – måte å jobbe på enn før.

Common Norge gratulerer IBM med nye lokaler og ser fram til felles arrangementer og spennende innovasjonsprosjekter i lokalene.