De viktigste nyhetene i IBM i 7.3

IBM i 7.3 ble klar for nedlasting i april. De største nyhetene ligger i den innebygde databasen DB2 for i, men du får også en ny versjon av WebQuery. Her er en gjennomgang av de viktigste oppgraderingene for forrige versjon.

Mens det gikk fire år fra IBM i 7.1 i 2010 til IBM i 7.2 ble annonsert i 2014, ble IBM i 7.3 annonsert og tilgjengelig allerede etter to år. IBM har lagt opp til Technical Refresh hvert halvår for nye funksjoner til IBM i operativsystemet, men denne gangen valgte man å legge forbedringer ut i en ny release av operativsystemet. IBM vet at for mange nye versjoner og releaser av operativsystemet medfører ekstra arbeid og kostnader for oppgradering av kundenes systemer, og for programvareleverandører som må teste og tilpasse programvare til nye versjoner. Dermed er det på sin plass å dykke ned i nye funksjoner i IBM i 7.3, for å se hva som gjorde det aktuelt for IBM å distribuere en helt ny release av operativsystemet.

DB2 for i

De største nyhetene er nok for den innebygde databasen DB2 for i. Her er det nå funksjoner i for OLAP: On-Line Analytic Processing. Tidligere kunne du også bruke OLAP, da under IBM DB2 WebQuery. Det nye er at OLAP funksjoner er bygget inn i selve databasen, slik at dette kan brukes i SQL-programmer.

Eksempel på bruk kan være å rangere hvem som har høyest lønn inkludert bonus i et firma:
SELECT EMPNO, LASTNAME, FIRSTNAME, SALARY+BONUS AS TOTAL_SALARY,
RANK() OVER (ORDER BY SALARY+BONUS DESC) AS RANK_SALARY
FROM EMPLOYEE
ORDER BY RANK_SALARY

EMPNO LASTNAME FIRSTNAME TOTAL_SALARY RANK
000010 Alda Alan 52,750.00 1
000110 Black Jack 46,500.00 2
200010 Carter Jim 46,500.00 2
000020 DiCaprio Leonardo 41,250.00 4

 

Tidsreiser og regresjonsanlayse

Nå har du også muligheten for å kjøre en spørring som om du hadde tatt en reise tilbake i tid. Hvis det for eksempel er 17. mai, men du ønsker å kjøre en spørring på kundereskontro slik den så ut 1. januar, kan du nå lage en spørring på det. Ettersom hver transaksjon i databasen har et tidsstempel, lar det seg gjøre å rekonstruere hvordan en rapport ville sett ut på en gitt dato.

Vil du lese mer om dette anbefaler jeg artikler skrevet av Scott Forstie.

Siden du kan foreta en tidsreise bakover i tid, er det mulig å reise fremover? Vel, siden DB2 for IBM i 7.3 støtter lineær regresjon analyse, kan du finne trender og dermed fremtidige resultat ut fra statistiske beregninger. Eksempelet under er hentet fra Jim Denton «What’s new for IBM i DB2»:

Selv om det er innebygd nye funksjoner i databasen, kunne du også i tidligere versjoner få frem tilsvarende resultater. Da ved hjelp av programmeringer eller bruk av rapportverktøy. Det nye er at avanserte funksjoner er bygget inn i databasen, slik at det både er lettere å få frem ønsket resultat, og det går raskere å få hentet ut resultatet.

WebQuery

Med WebQuery har du et verktøy for å lage fleksible og moderne rapporter med data både fra IBM i DB2 og andre kilder. Den nye versjonen WebQuery 2.2 kan kjøre på IBM i 7.1, 7.2 og 7.3. For IBM i 7.3 er det denne versjonen av WebQuery som må brukes. Før du oppgraderer IBM i til 7.3, må WebQuery oppgraderes til versjon 2.2.
Her er det forbedringer med HTML 5.0, Excel .xlsx, Developer Workbench og Info Assist. WebQuery har to nivåer: Express og Standard. Med sistnevnte kan du nå hente data fra MySQL, MariaDB og Postgres-databaser, og det er lagt til en Type 4 JDBC database-driver. Flere detaljer om WebQuery 2.2

Les også mer her

IBM i 7.3 ble tilgjengelig for nedlasting og installasjon april 2016. Dermed er det disse IBM i versjoner som nå er støttet, det vil si som IBM feilsøker og retter under ordinær SW vedlikeholdsavtale. For IBM i 5.4 har du mulighet for å betale for utvidet støtte til 30 september 2016, og IBM i 6.1 har det samme frem til 30 september 2018.

Versjon Generelt tilgjengelig

IBM i 7.1 23. april 2010
IBM i 7.2 02. mai 2014
IBM i 7.3 12. april 2016

Les mer på nett: