Common Norge tar ny form

For å gjøre Common Norge til en relevant og attraktiv forening til nytte og med gode fordeler for medlemmene jobber hovedstyret med å se på den totale virksomheten. Resultatet legges frem på en ekstraordinær generalforsamling i midten av oktober.

– Ved at vi har fått Erik Steenbuch på plass som daglig leder, har arbeidet med å få orden på interne systemer som medlemsystem og regnskap fått ekstra ressurser og fart. Vi mener at vi om relativ kort tid vil ha kontroll på begge deler, sier styreleder Jan Fredrik Sagdahl i Common Norge.

Hovedstyret har også sett på måten Common Norge er organisert på.

– Vi vurderer at strukturen med distriktsledere som inngår i hovedstyret ikke er hensiktsmessig. I de nye vedtektene vil vi foreslå at styreleder og styremedlemmer velges på generalforsamlingen. Vi ønsker også at alle de aktive brukergruppene deltar i styret, det vil si IBM Power brukergruppe, Løsning1 brukergruppe og DynUG per i dag.

Nye vedtekter vil bli sendt ut på høring til alle medlemmer og kontaktpersoner i begynnelsen av august.

– Vi planlegger å ferdigstille vedtektene i løpet av september og vil invitere til en ekstraordinær generalforsamling i midten av oktober hvor nye vedtekter vedtas og nytt styre velges. Vårt mål hele veien er å gjøre Common Norge til en relevant og attraktiv forening til nytte og med gode fordeler for medlemmene. Vi ønsker alle medlemmer og kontaktpersoner en god sommer og ser frem til konstruktiv dialog til høsten, sier Sagdahl.