Stolte av IBM i-nettverket

I juni møttes 250 IBM i-entusiaster fra 21 land til CEC 2017 i Brussel. Det var mye faglig spennende som skjedde, og president i Common Europe Shrirang Deshpande håper deltakerne finner både nytte og stolthet.

– Det ligger mange utfordringer i den evig skiftene teknologien. Mitt hovedfokus er å sørge for at Common Europe er fleksibel nok til å tilpasse seg nye krav og utfordringer som dukker opp. Organisasjonen vår er sterkere enn noensinne, og vi har et sterkt styre og mange frivillige. Jeg er sikker på at vi kan møte fremtiden og løse behovene for gamle og nye medlemmer, sier Shrirang Deshpande i et intervju med IT-Jungle.

Common Europe Congress har stabilisert deltakerantallet på mellom 250 og 300 de siste årene, og tiltrekker seg stadig gode foredragsholdere fra Europa, Australia og USA. Flere nordmenn deltok på konferansen. En verden i teknologisk endring krever også endring i brukerorganisasjoner som Common.

– En brukerforening som Common Europe har viktige oppgaver både når det gjelder å stille krav til IBM, men også å oppdatere medlemmene om teknologiske muligheter og trender. Common Norge speiler Common Europe, og vi tror vi kan dra veksler på det som skapes i Europa også i Norge, sier Henry Karlsen, leder i Common Norge.