2018-12-15-wigert

Foreningens første generalsekretær og redaktør, Erik Wigert, får blomster av daværende formann Kjell Christiansen.