2017-05-09_DataromOgServer

Morten Johansen og Espen Hjertø hos serveravdelingen til Lenovo.

Morten Johansen (til venstre) og Espen Hjertø hos serveravdelingen til Lenovo.