Enklere å melde inn ønsker til Løsning1

Ut fra tilbakemeldingen om en enklere og mer sporbar måte å registrere endringer/forbedringer i applikasjonen har Apper etablert en brukerportal for Løsning1-kunder. Nå kan du få tilgang til portalen.

– Etter innspill fra brukermøter i regi av Common Norge har vi lansert en brukerportal der Løsning1-kuner kan melde inn ønsker om endringer gjennom brukerstyring med egne passord, forklarer Stein Syvertsen i Computanse AS.

De som ønsker tilgang kan sende en e-post til ham på stein@computanse.no og oppgi om de ønsker navngitte brukere eller en samlebruker for et firma.

– Det er viktig for oss å ha en god dialog med brukerne våre, noe vi håper den nye portalen bidrar til. Vi understreker at portalen kun skal brukes til endringsønsker, ikke supportoppdrag. De meldes inn på vanlig måte, understreker Syvertsen.