Common Compass – kurs i grunnleggende digitale ferdigheter (CCB-0119)

Common Norge jobber med å få på plass, på vegne av våre medlemsbedrifter, et nytt kursprogram vi har valgt å kalle “Common Compass” som har fokus på skreddersydd opplæring for din bedrift i grunnleggende digitale ferdigheter iht. Kompetansepluss arbeid. Prosjektet hadde oppstart i mai 2018 og er delt inn i flere faser gjennom 2018 og hele 2019.

Vi søker nå etter medlemsbedrifter som ønsker å være med i første kjøring av Common Compass – Kompetansepluss kurs i digitale ferdigheter (CCB-0119).

Ingen kostnader for din bedrift

Kursene finansieres av myndighetene, gjennom Kompetanse Norge. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre den økende digitaliseringen, krav og omstilling i arbeidslivet.

Er dere medlemsbedrift så skriver vi i Common Norge søknaden på vegne av din bedrift og vi står ansvarlig for disponering av midlene, vi ordner de nødvendige lærekrefter og gjør alt av kursadministrativt arbeid. Vi gjør også all den påkrevde innrapportering av kursgjennomføring overfor Kompetanse Norge.

Om Kompetansepluss

Over 70 000 voksne i Norge har så langt fått glede av Kompetansepluss. Det er dokumentert at ordningen fører til færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. I tillegg blir flere ansatte rustet til å ta fagbrev.

Praktisk informasjon

  • Kursene foregår på arbeidsplassen i et møterom eller et annet egnet lokale
  • Fra cirka 10 personer til maks 17 personer i hver gruppe
  • Tidspunkt på kursene avtaler vi – og tilpasser kurstidspunktene til når det passer dere
  • Kursene kan være i arbeidstiden eller på fritiden
  • Kursene varer typisk 3 timer hver gang
  • Kursets lengde kan variere fra 30 timer til 50 timer, det kommer an på medarbeidernes motivasjon og hvor mye de trenger å lære
  • Lærerne på kurset er erfarne og engasjerte kursholdere, pedagoger og lærere
  • Vi kan søke nye midler til flere kurs i neste runde

Kartlegger ferdighetsnivå

Når kurset starter, kartlegger vi deltakerne med hensyn til hvilke av elementene i yrkesprofilen de selv opplever at de mestrer greit, og hvilke de synes er utfordrende. På den måten får læreren tilbakemelding om hva det må jobbes med og fokuseres på i kurset.

Krav til opplæringen

All opplæring skal være praksisnær. Det vil si at den er knyttet til deltakernes arbeidsoppgaver. Opplæringen skal og vil måtte skje med utgangspunkt i læringsmål i grunnleggende ferdigheter: Læringsmål i digitale ferdigheter (last ned i pdf-format)

For mer informasjon ta kontakt med Common Compass-prosjektleder Egil Ove Farstad, mobilnr. 93 43 43 10 eller via e-post.

Kilder: