Videreutvikler Løsning1

Kunder som benytter ERP-systemet Løsning1 vil under fagdagen i mars få en gjennomgang av funksjonalitet og endringer de siste årene, og ikke minst få innblikk i planene fremover.

– Kundene kan trekke pusten og slappe av. Avtalen vi har med Jeeves Information Systems AB om forvaltningen av Løsning1 i det norske markedet løper videre som tidligere. Og det er ingen planer om endringer fra noen av partene, understreker daglig leder Roar Rådahl i L1-konsult.

Han har øverste ansvar for vedlikeholdet av Løsning1 i Norge på vegne av eierselskapet. Under Løsning1-fagdagen i Oslo 6. mars vil Rådahl gå gjennom noen av hovedendringene som er gjort i løsningen de siste årene, slik at alle er oppdatert på eksisterende funksjonalitet, og deretter tegne kartet for veien videre.

– Først og fremst er vi opptatt av å dekke myndighetenes krav og at løsningen følger andre retningslinjer som GDPR. Deretter jobber vi med å videreutvikle funksjonalitet i henhold til kundenes ønsker.

Det er få, om noen ERP-systemer, der kundene sitter så tett på utviklerne som hos Løsning1. Samtidig er IBM i plattformen ekstremt stabil og sikker, med høy ytelse og lave totalkostnader. Derfor er det fortsatt mange store norske bedrifter som ønsker å bruke Løsning1.

– Det er en rimelig løsning hvis vi ser på kostnader per bruker. Vedlikeholdsavgiften får kundene stort sett tilbake i form av videreutvikling, slik at vi kan gi kundene best mulig funksjonalitet. Det kommer vi til å fortsette med, sier Rådahl.

Du finner agenda og påmelding til Løsning1 fagdagen her