Veien videre for Løsning1

Nærmer 40 personer deltok da Common Norge og Apper inviterte til kundedag for Løsning1 på Lysaker 16. oktober. Tilbakemeldingene fra kundene viser at det er optimisme med tanke på fremtiden til den solide ERP-løsningen.

– Vi er glade for at Løsning 1 har fått en ny eier. Det gir en trygghet i forhold til at Løsning1 kommer til å leve videre. Det er nødvendig med en modernisering og utvikling av produktet og det ser lovende ut med Apper som eier og utvikler, sier Ola Erik Gorostuen, logistikk og web-ansvarlig hos Harald Krogsæter AS.

Han var en av mange forventningsfulle kunder som tok turen til Lysaker for å høre om planene fremover. Tonen var den samme over hele linjen.

– Dagen var innholdsrik og nyttig for meg, spesielt etter lunsj når vi fikk diskutert faktiske endringer og tilpasninger. Det er veldig bra med slike seanser, der vi også kan dele tips og få gode råd av hverandre, poengterer Torill N. Holst, regnskapsleder hos Umoe Restaurants AS.

Hun får støtte av markedsansvarlig Ingvild Jønsberg hos Nøtterø Bakeri & Konditori Engros A/S.

– Det er flott at Apper tar tak i Løsning1 og oppdaterer det som må til. Det viktigste for oss er å vite at bakeriløsningen BakeIT også følger med når Apper oppdaterer, og at driften og eventuelt videreutviklingen av denne sikres. Den fungerer nærmest optimalt i dag, som ordresystem.

Apper stilte mannsterke på Lysaker, og tar med seg mange inntrykk fra kundene.

– Jeg opplevde at alle deltakerne på kundedagen var veldig engasjerte og syntes det var interessant. Vi fikk tilbakemeldinger på at vårt fokus på SAF-T og SEPA er riktig, og vi fikk mye ut av workshopene som ble gjennomført. Nå må vi bare fortsette utviklingen i samarbeid med brukerne, sier Martin Beischer, kundeansvarlig for Løsning1 hos Apper Systems AB.

– Rundt årsskiftet kommer Appers første release av Løsning1. Den releasen vil blant annet inneholde muligheten for å rapportere i henhold til SAF-T, og neste steg er en oppdatering knyttet til SEPA-betalinger i løpet av første kvartal, legger han til.