Strategiplan 2012-2015

Strategiplan for Common Norge 2012 – 2015 Visjon: Common Norge skal være Norges ledende brukerforening innen IT for bedrifter.

Formålsparagraf: Common Norge skal øke medlemmenes IT-kompetanse.

Strategisk mål: Kurs og konferanser av høy kvalitet som skal tilfredstille fag og interessegruppenes behov. På denne måten skaper vi en fordel som ligger i medlemskapet og en konkurransefordel for Common Norge.

Handlingsplan: Foreningen skal utarbeide en plan for kurs og seminarvirksomheten for 2012-2015. Med denne planen i bunn, skal det utarbeides et kostnadsbudsjett, og på den måten blir det klart hvor mye inntekter vi trenger. Det er komiteene som skal utarbeide programmene og innholdet for øvrig. Inntektene skal gradvis økes på alle nåværende inntektskilder med unntak for kurs og konferanser hvor det er ønskelig å opprettholde prisen for ikke-medlemmer.

Elementer i handlingsplanen

Medlemmene er: Bedrifter som styrer foreningen gjennom Generalforsamlingen.

Kommunikasjon: Foregår gjennom Common sense, medlemsaktiviteter, mail, hjemmesider, telefon, brev, WOM etc. All kommunikasjon skal reflektere Common Norge som en ”følelse”.

Verdiene skal være: Kompetanse, samhold, støtte, spiller på det beste laget/lagånd, lojalitet og konkurransefordel.

Tillitsmannsapparatet:  Består av valgte medlemmer som bruker tid på å oppfylle foreningens målsetting med aktiviteter. Alle aktiviteter danner til sammen en årlig aktivitetsplan. Tillitsmannsapparatet består av distriktsstyrer og fag- og produktgrupper som igjen danner hovedstyret i foreningen.

Sekretariatets rolle: Skal først og fremst være “navet i hjulet” i foreningen og stå for den daglige driften.

Inntekter: Kommer fra kontingenter, seminarer/kurs, sponsorer og markedsstøtte fra partnere.

Partnere: Gir foreningen markedstøtte og medlemmene økte konkurransefordeler gjennom fordelsprogrammet som består av lave priser og aktiv deltagelse i foreningen.

Arrangement:  Et Commonarrangement kan defineres som medlemsmøte, kurs, seminar eller konferanse alt etter omfang og varighet og med et innhold og kvalitet ønsket av medlemmene. Punkter i strategiplanen kan revideres av hovedstyret.

Hovedstyret 22.08.2012