Sekretariat og adminstrasjon

Common Norges sekretariat tar seg av all administrasjon rundt kurs, konferanser og andre aktiviteter på landsbasis. Sekretariatet kan svare på de fleste spørsmål rundt medlemsaktivitetene, medlemsregisteret, samarbeidspartnere og medlemsfordeler.

Lars Ovlien er redaktør for våre hjemmesider og nyhetsbrev og jobber med relasjonen til våre medlemmer.

Foreningen har en rekke frivillige som jobber i ulike styrer og faggrupper. Du finner en oversikt over våre tillitsvalgte her.