Positiv overtakelse av Løsning1

Ledelsen i Apper har møtt de norske Løsning1-kundene og brukergruppen for å skissere veien videre. Både kunder og den nye produkteieren var positive etter møtet, og Apper har planen klar for videre utvikling.

– Appers inntreden som ny eier av Løsning1 har skapt umiddelbar entusiasme, og ikke minst håp om at systemet kan leve videre en god stund til i vår organisasjon. Det er svært positivt at vi får en systemeier som har kompetanse på programutvikling, programmering og ikke minst erfaring med å holde liv i gamle RPG-systemer, sier John Akre-Aas (bildet), produktsjef i Moderne Kjøling AS.

De kjører Løsning1 og Akre-Aas har vært en del av Løsning1 brukergruppe i mange år. Han håper nå på etterlengtede oppdateringer.

– I tillegg til helt nødvendige integrasjoner mot banker og myndigheter ser vi frem til å børste støv av gamle ønskelister om modernisering av ut- og inngående ordrehåndtering og integrasjoner mot eksterne pris og varedatabaser.

– Vi er i gang med å ta kontakt med alle kundene på telefon for å avtale møter over sommerferien. Vi ønsker å inngå nye kontrakter med kunderne som blant annet gir tilgang til utvidet supporttelefon fra kl 08:00 til 22:00, forteller Per-Anders Freiholtz, administrerende direktør i Apper Systems AB.

Han deltok på møtet sammen med styreleder Arvid Carlsen, produktsjef Roland Gunnarsson, kundeansvarlig Martin Beischer og Kent Hellqvist, enhetssjef MODERNizE väst.

– I begynnelsen av september tenker vi å presetnere et konkret kundecase innen modernisering for å vekke tanker og ideer om hva som er mulig å gjøre med Løsning1. Vårt samlede inntrykk fra møtet var positive, og vi gleder oss til å lære og kjenne og jobbe med alle Løsning1-kundene.

Løsning1 brukergruppe vil også invitere til en samling på Lysaker i september.