Pedab styrker satsingen på IBM Power

Etter 20 år hos IBM og påfølgende 16 år i IBMs partnerapparat med dedikert ansvar og arbeid på IBMs power plattform har Arild Kristiansen fra 1. januar sin arbeidsplass hos Pedab. Han har omfattende erfaring og kompetanse på IBM-løsninger, spesielt IBM i, og innehar alle IBMs sertifiseringer på IBM Power System.

Pedab sier at de vet at mange av deres partnere ser veldig frem til å dra nytte av Kristiansens kompetanse på løsningsdesign, teknisk rådgivning og optimalisering av eksisterende og nye investeringer. Han skal også bistå partnere og kunder med riktige vedlikeholdsavtaler. Arild går inn i IBM HW-teamet, som nå teller fem personer på IBM Power og Storage.