Pedab inviterer til sommerseminar

Onsdag 12. juni inviterer Pedab til Systems Update sommerseminar. De lover et sterkt faglig innhold, nyheter og nettverksbygging med kollegaer i din bransje med likelydende utfordringer og løsninger.

På agendaen står blant annet:

  • Professor Anne C. Elster (bildet) fra NTNU deler erfaringer ved bruk av Power Systems i HPC miljøer.
  • Nigel Griffith, AIX og Power teknisk legende og guru fra IBM, gir en oppdatering på teknologi og veien videre.
  • Stein Ove Røv fra Skagerak Energi deler erfaringer fra anskaffelse og implementering av ny Oracle plattform. Hvilke vurderinger veide tyngst for valg av løsning? Hvordan gikk migreringsporsessen? Hvilke erfaringer har han gjort seg med Power som ny plattform for Oracle?

Les mer om dette på hjemmesidene til Pedab.

Har du et arrangement våre medlemmer bør vite om? Kontakt oss!