Ny versjon av Løsning1 klar for installering

Nå er endelig en ny versjon av Løsning1 klar for levering. Blant nyhetene er omlegging av rapportering av innførselsmerverdiavgift og nye mva-koder. Løsning1, v2016.11 kan installeres fra et hvilket som helst nivå av v2011-versjonen.

– Den nye versjonen av har tatt mye lenger tid enn forutsatt, men den har vært igjennom omfattende tester. I tillegg har den blitt installert hos noen kunder for å kontrollere at det vi leverer blir så optimalt og godt som mulig. Så langt ser den nye versjonen ut til å fungere akkurat som den skal, forteller Roar Rådahl i L1-konsult.
Hovedfokuset i Løsning1, v2016.11 er endringer i merverdiavgift. Fra 1. januar 2017 overtar skatteetaten ansvaret for håndtering av innførselsmerverdiavgiften som tidligere lå under tollvesenet. Det innebærer en omlegging av rapporteringen. I tillegg innebærer en mer detaljert skattemelding for merverdiavgift i alminnelig næring nye mva-koder.
– Det er gjort globale endringer i Løsning1-koden for å håndtere de nye reglene og for å tilfredsstille kravet til ny skattemelding for merverdiavgift. De gamle standard momskodene, 0 – 9 og A – Z, er flyttet inn i egen momstabell med eget vedlikeholdsprogram. Det er utvidelser som støtter flere beregningsformler og angivelse av nye summeringsnummer og SAF-T koder.

Positive erfaringer

– Vi er et grossistfirma med lang Løsning1 erfaring. Mange av våre leverandører er i EU og USA, og vi ønsket å være aktive i utviklingen av nye rutiner for merverdiavgift på import av varer og tjenester, forklarer John Akre-Aas, daglig leder i Moderne Kjøling AS.
De hadde et oppstartmøte med L1-Konsult i sommer og la en plan for ønsket funksjonalitet. Det ble også opprettet et testmiljø på deres maskin som var tilgjengelig for programutvikerene.
– Da den nye versjonen var ferdig utviklet var det naturlig for oss å komme i drift med de nye funksjonene som både vi og andre hadde etterspurt.
Moderne Kjøling har firmaspesifikke løsninger som gjorde at det var det behov for mindre rettelser i etterkant av oppgraderingen, men nå fungerer alt fint.
– Den nye merverdiavgift-oppgaven får vi ikke prøvd før i 2017, men alt ligger til rette for en grei start på den neste regnskapsåret, understreker Akre-Aas.

Oppgrader i dag

Du kan gå direkte fra et hvilket som helst nivå av v2011-versjonen og rett opp til den siste versjonen uten mellomliggende installasjoner.
– Det finnes flere nyheter i denne versjonen som vi ikke kommer inn på her. Men den som ønsker, kan sende oss en e-post for å be om dokumentet med endringene, oppfordrer Rådahl.
Ikke alle kundene rekker å konvertere på denne siden av nyttår.
– Vi har hatt dårlig tid, og jobber på spreng med å finne en best mulig løsning for alle våre kunder. Derfor har vi en løsning der det er mulig å konvertere også neste år, men det må være på plass innen skattemelding for merverdiavgift skal rapporteres for 1. termin.

Slik oppretter du mva-koder

Nye mva-koder som må opprettes i forhold til 2017 posteringer kan opprettes i versjon 2008.12 eller senere under Vedlikehold database, Kodetekster og Avgiftskoder. Opprett manglende koder ved bruk av kodene A–Z med riktig momsprosent og konto.
– Dette gir muligheten for å føre 2017-bilag før oppgraderingen finner sted, men posteringene vil ikke ha alle nødvendige data på seg til å tilfredsstille den nye mva-meldingen.
Etter oppgradering til versjon 2016.11, legges manglende data på plass slik at mva-rapportering for 1. termin 2017 kan utføres som det skal. Konverteringsprogrammet følger med den nye versjonen av Løsning1 og vil bli å finne under Drift, Operatørfunksjoner og Gjenoppbygging, punkt 25.
– Noen kunder har egen kompetanse til å foreta oppgraderingen og andre benytter seg av partnere. Det viktige nå er at alle setter seg inn i myndighetenes krav og gjør det som er nødvendig for seg og sitt selskap, understreker Roar Rådahl i L1-konsult.