Ny måte å installere open source på IBM i

Nå kan du installere open source-pakker på IBM i via Access Client Solutions. Ved hjelp av installasjonsverktøyet YUM kan du legge inn nye open source-produktet på IBM i uten å måtte gjøre det via ptf eller som et lisensiert produkt.

For mange er nyheten fra IBM en av de viktigste på mange år. Den innebærer at du kan installere produkter og programmer på en måte den yngre generasjonen er vant til. Tidligere har det tatt lengre tid for IBM å legge ut open source-verktøy som ptf eller som et lisensiert produkt. Ved å legge open source produkter som en pakke som du kan installere ved hjelp av YUM og Access Client Solutions, vil dette gå mye raskere. Det er sannsynlig at ptf-er og lisensierte produkter vil bli installert ved hjelp av YUM i fremtiden.

IBM har laget et lager (repository) som du kan hente open source-produkter fra. Her ligger blant annet Node.js og Python, som har tusenvis av pakker som kan kjøres på IBM i. Les mer om hva YUM er her.

Du kan lese mer på Getting started with Open Source Package Management in IBM i ACS