Multiteam

Multi-Support-gruppen ble startet i 2006 og arrangerte sine første brukerdager april samme år.

Elektronisk dokumenthåndtering blir en stadig viktigere del av manges hverdag, og har blitt en nødvendighet for at organisasjonen skal bli mer effektiv og redusere kostnader.

Gjennom MultiTeam sine arrangementer vil gruppen ta opp og presentere både i teori og prakstiske brukererfaringer. Også gjennomgang av nyheter, diskusjonsgrupper og hands-on vil være naturlige elementer på Brukerdagene.

Arbeidsoppgavene til styret er å markedsføre gruppen til alle brukere, samt lage en handlingsplan for aktiviteter som kan bidra til å øke kompetansen og engasjementet. Dette vil i neste omgang tilbakeføres Multi-Supports utviklere. Multi-Support leverer IT-løsninger for intelligent dokumenthåndtering basert på IBM Power Systems/System i, servere og er Advanced Business Partner for både IBM og Lotus. De er representert direkte i seks land, og på verdensbasis gjennom et partnersystem.