Innmelding

Sjekk om din bedrift allerede er medlem her

Vilkår for innmelding

  1. Medlemskap er 3 950 NOK per kalenderår. Medlemsavgiften reduseres ikke ved innmelding etter 1. januar.
  2. Medlemskapet i Common er ikke personlig og kun virksomheter kan være medlem.
  3. Har virksomheten eget organisasjonsnummer må den være eget medlem for å kunne benytte seg av medlemsfordelene og delta på arrangementer.
  4. Kun en person kan være hovedkontakt. Det er ingen begrensninger på antall kontaktpersoner per virksomhet, og flere kontaktpersoner medfører heller ingen kostnad.
  5. Medlemskapet løper inntil skriftlig oppsigelse foreligger. Oppsigelse kan gjøres i e-post til Common Norge.
  6. Oppsigelse sendt før 1. februar krediteres.
  7. Innbetalt medlemsavgift refunderes ikke dersom summen ikke åpenbart er feil, eller det er betalt flere ganger for samme år for samme bedrift.
  8. Medlemskapet er aktivt fra den dagen medlemsavgiften er registrert innbetalt. Bedriften blir søkbar i vår database samtidig og vil fra da av være berettiget til medlemsrabattene.

Ved å trykke på knappen merket «registrer» godtar du på din virksomhets vegne de nåværende og alle fremtidige medlemsvilkår, samt bekrefter at du har myndighet til å inngå disse forpliktelse. Merk: Vi sender medlemsrelatert informasjon til våre medlemmer via e-post. Les vår personvernerklæring her.