Livslang læring for alle!

Statsminister Erna Solberg var en av mange foredragsholdere under ICDE Lifelong Learning Summit på Lillehammer. Det faglige programmet gjennom de tre konferansedagene var meget omfattende og holdt imponerende høy kvalitet.

Av: Egil Ove Farstad

Hele 350 personer fra mer enn 35 land møtes for å snakke sammen om fremtiden for livslang læring på Lillehammer, 11. til 13. februar under ICDE Lifelong Learning Summit. Dette er en internasjonal konferanse om livslang læring som ble arrangert i Lillehammer. Konferansen ble arrangert av Høgskolen i Innlandet v/Senter for livslang læring og International Council for Open and Distance Education (ICDE). De hadde med samarbeidspartnere som bl.a. UNESCO, Commonwealth of Learning, NHO, Kompetanse Norge og vertsfylket Oppland fylkeskommune. Av spesielt relevante temaer og foredragsholdere sett med Common Norge sin synsvinkel så kan vi nevne:

 • Strategies for Learning throughout life and the digital shift, ved statsminiser Erna Solberg
 • Learnability Culture and the 70:20:10 model implemented, ved Global Learning and Development Director Glenn Ruud, Wilhelmsen Ships Service
 • The future of work and lifelong learning, ved Professor Bo Dahlbom, University of Gothenburg
 • AI Education for All: the Finnish Way, ved Teemu Roos, Associate Professor, Department of Computer Science, University of Helsinki
 • What kind of competences do we need for the future of work? ved Director of Public Policy Iarla Flynn, Google
 • Reimagining lifelong learning for lifelong employability” (Panel) med bl.a. Kimberly Lein-Mathiesen, direktør i Microsoft Norway
 • “Changing the Educational Landscape” (Panel) med bl.a. Ragna Ann Berge, avelingsleder NTNU Videre (Department for Lifelong Learning)

Hele konferanseprogrammet kan man se her http://konferanser.hil.no/icdellls2019/programme/ og innholdet i de mange “Breakout Sessions” ser man her: https://app.oxfordabstracts.com/events/552/programme-builder/view

Foto: Alexander Eriksson / Høgskolen i Innlandet

Statsminister Erna Solberg påpekte bl.a. at «Digitalisation is not a shift away from human beings» og «We have to accept that jobs become outdated, but not that people become outdated.»

Hennes visjon for livslang læring er at dette bør bli en rett (og plikt?) på lik linje som tradisjonell pliktig skolegang, samt at vi må være kreative for å få det til i praksis.

Hele talen hennes kan man se her: http://regjeringen.no/en/id2628925

Learnability Culture and the 70:20:10 model implemented

Glenn Ruud fra Wilhelmsen Ships Service holdt et godt innlegg der han presenterte deres implementering av 70-20-10 modellen. Dvs. at hele 70% av læringen skjer gjennom erfaringer i arbeidssituasjoner og i utførelse av jobben man har. 20% av læringen skjer gjennom uformell læring og samspill med kolleger, mens 10% skjer gjennom mer formell læring, som ulike former for kurs og lignende opplæringstiltak. Ruud påpekte at i seg selv er læring ikke nok, og man MÅ sette læring ut i praksis! “Common barriers to learning implementation: * Fear (of failure or losing face) * Motivation (to change) * Confidence * Mindsets and habits.” Wilhelmsen Ships Services har satt et spesielt fokus på implementering og alle får oppgaver som de må praktisere det de har lært med en gang de har lært noe nytt. Case: “The Sales Competency Program” i Wilhelmsen ble presentert og det inneholdt mange ulike moduler og virkemidler. For eksempel kan det nevnes bruk av Avatarer, LinkedIn Learning og Kahoot! som virkemiddel for å få engasjement hos selgerne (noe som ble en stor suksess!). Her kan man lese litt mer om hvordan modellen 70:20:10 brukes i praksis for implementering av læring i virksomheten: https://norgesuniversitetet.no/artikkel/laerer-etter-70-20-10-modell

Av alle de andre presentasjonen som ble holdt på konferansen så er det foreløpig bare “AI Education for All: the Finnish Way”, ved Teemu Roos som er tilgjengelig, og den kan man se her: https://www.slideshare.net/TeemuRoos/ai-education-for-all-the-finnish-way – Teemu Roos kunne informere om at den gratis og offentlig tilgjengelige MOOC’en om AI også vil komme på norsk. Enn så lenge så kan man benytte seg av den engelske versjonen av dette “Massive Open Online Course” om AI her: https://www.elementsofai.com/

Data er den nye oljen!

Foto: Alexander Eriksson / HINN

Gjennom sitt innlegg med tittelen “The future of work and lifelong learning” så forsikret Professor Bo Dahlbom oss om at den digitale revolusjonen bare akkurat har startet.

Data er den viktigste ressursen, og “big data” vil forandre våre jobber og vårt behov for utdanning.

“Quality means doing it right when no one is looking”

Hva slags kompetanse trenger vi i fremtidens arbeidsliv?

Foto: Alexander Eriksson / HINN

Dette var tittelen på foredraget til Iarla Flynn fra Google. Han hadde selvsagt(?) en veldig teknologipositiv og IKT-bransje rettet synsvinkel som var fokusert på: “AI and future of work.” Google sitt syn er optimistisk og budskap var bl.a. at:

“In the next 10 years the number of jobs in tech will double. Most important will be the trainers, explainers and sustainers of AI”

“Digital skills, cognitive skills, soft skills will be very demanded, and physical skills low demanded”

I motsetning til den generelle oppfatning om at digitalisering og AI kommer til å redusere antall jobber i fremtiden, så indikerer McKinsey sin siste undersøkelse at der vil bli en netto økning i antall jobber, men da nye typer jobber som f.eks.: “Trainers, Explainers and Sustainers of AI”. Trening av AI er omfattende spesielt i begynnelsen, “Explainers” er de som lærer opp folk i bedriftene til å ta i bruk AI. Substainers er de som må jobbe med AI vedlikehold (sørge for god etikk etc.).

Flynn henviste også til en undersøkelse utført i Sverige som sier at der er ca 10% overskudd av de fysiske ferdigheter, mens det er minst 10% for lite tilgang til kognetive ferdigheter. Det blir også et stort og økende behov for opplæring årlig. Google selv legger stor vekt på at alle ansatte har stor evne til å lære nye ting. “Re:work” er et internt forum for peer-to-peer opplæring med fokus på “spirit of idéas and experimentation.”

Reimagining lifelong learning for lifelong employability” (Paneldebatt) med bl.a. Kimberly Lein-Mathiesen, direktør i Microsoft Norway. Det var mange flere enn undertegnede som ble positivt overrasket over hvor visjonær, tydelig og inspirerende Lein-Mathiesen var i sitt innledningsinnlegg. Av flere gode innpill og poenger kan følgende nevnes: “We will need a deep curiosity, and open up learning networks for personalised learning”. De øvrige paneldeltakerne hadde selvsagt også gode innspill og refleksjoner rundt temaet “Reimagining lifelong learning for lifelong employability”.

Den siste fellessesjonen før “Closing keynote” var paneldebatt med temaet: “Changing the Educational Landscape”. I panelet satt Ragna Ann Berge, avdelingsleder NTNU Videre – samt Darco Jansen, Programme manager EADTU – European Association of Distance Teaching Universities (TBC) og sist men ikke minst Simen Markussen, Head of the Norwegian Governmental Expert Committee for Lifelong Learning and Senior Researcher at Frisch Center. Av de tre i dette panelet syntes ihverfall undertegnede at Ragna Ann Berge var den som var mest konkret i sine uttalelser. Den minst konkrete var nok Simen Markussen men det kan vi til en viss grad forstå når han ble bedt om å avsløre foreløpige resultatet fra det regjeringsutnevnte utvalget han er satt til å lede. Utvalget skal levere sin rapport om 2 måneder og vi må nok dermed bare vente i spenning på hvilke råd og anbefalinger for livslang læring utvalget vil gi til regjering og Stortinget.

Top 21st century skills according to 80+ experts at Lifelong Learning Summit 2019:

 • Collaboration
 • Critical thinking
 • Creativity
 • Flexibility
 • Empathy

Oppsummert

Som statsminister Erna Solberg sa under sitt foredrag: Vi må erkjenne at noen jobber vil bli utdaterte, men vi kan ikke akseptere at folk blir utdaterte. Hovedtemaet på konferansen var og er viktige for både næringslivet, myndighetene, akademia og enkeltpersoner. Løsningen(e) for å kunne få til et bedre fungerende system for livslang læring vil kreve både kreative løsninger og utstrakt egeninnsats samt samarbeid mellom alle de involverte parter.

Fremtidens arbeidsliv vil kreve at man får til læring gjennom hele livet. Dette blir nødvendig fordi de store endringer i måten vi vil måtte jobbe på i fremtiden på krever stadig ny kunnskap og ferdigheter.