Kostnadsfri IKT-opplæring for medlemmer

Common Compass gir din bedrift skreddersydd IKT-opplæring for ansatte i et arbeidsliv som stadig er i omstilling. Nå har de første medlemmene signert på samarbeidsavtalen, men det er fortsatt plass til flere. Tilbudet medfører ingen kostnader.

– Arbeidsplassen blir en stadig viktigere læringsarena og at behovet kompetanseheving i arbeidslivet er stort. Kravene til omstilling gjør at mange arbeidstakere trenger kompetansepåfyll. Gjennom Common Compass kan vi tilby våre medlemmer skreddersydd opplæring i grunnleggende digitale ferdigheter. Kursene finansieres av myndighetene og er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk, forklarer prosjektleder Egil Ove Farstad i Common Norge.

Han har lang erfaring med Kompetansepluss, tilskuddsordningen som bidrar til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre den økende digitaliseringen.

– Dette er kjernen i det Common Norge står for, å øke medlemmenes IT-kompetanse. Vi skriver søknaden på vegne av våre medlemmer, står ansvarlig for disponering av midlene, ordner de nødvendige lærekrefter og gjør alt av kursadministrativt arbeid. I tillegg tar vi rapporteringen i etterkant. Vi søker nå etter flere bedrifter som ønsker å være med, sier Farstad.

Han oppfordrer de som er interessert til å ta kontakt på e-post eller ringe ham på +47 93 43 43 10.

Les mer om Common Compass her