Foto: Dawn Armfield/Unsplash

Kan en katastrofe skje i vårt firma?

En katastrofe kan alltid skje, det være seg brann, vannskader, strømbrudd, store nettverksproblemer, sabotasje, tyveri eller hærverk. Hva vil skje når din IBM i-server er fullstendig ødelagt, og hvordan kan du planlegge for katastrofen?

Tekst: Frank Johansen, KV IKT AS | Foto: Dawn Armfield/Unsplash

Første spørsmål: har du utført en analyse og dokumentert i detalj aktivitetene som må utføres for at alle forretningsdata ikke skal gå tapt ved en katastrofe, med de konsekvensene det medfører for virksomheten?

 • Har du spurt alle sluttbrukere om hvilke dataprogrammer som benyttes?
 • Hvor ofte benytter de sin datamaskin?
 • Hvilke programmer benyttes?
 • Hvilke er de viktigste programmene?
 • Hvor lenge klarer de seg uten tilgjengelighet til datamaskinen?
 • Hva blir konsekvensene når datasystemet ikke er tilgjengelig?
 • Har du noen form for manuell backuprutiner hvis et avbrudd inntreffer?

Kun én backup

Hvis du kun har en backuptape, som forhåpentligvis er oppbevart utenfor huset, og du restorer dataene til et nytt system, hvilke problemer møter du i en slik situasjon?

 1. Skaffe tilveie en backupmaskin som har kapasitet og utstyr for å kjøre full produksjon?
  Hvor lang tid tar dette? Sørge for at alt av nettverk fungerer, eksternt utstyr som skrivere etc
 2. Alle transaksjoner som er registrert på systemet siden siste backup er borte, eks backup hver natt, men hvis systemet blir ødelagt klokken 16:00 er den dagens transaksjoner borte og må rekonstrueres på nytt. Er du i stand til det og hvilke kostnader medfører dette?
 3. Er backuptapene riktige? Vil restore av backuptaper virke? Er det lenge siden du har utført en slik test?
 4. Og mens du klargjør et nytt system påløper det nye transaksjoner, som ordrer fra kunder. Klarer du og få registrert dette?

Firmaer som har utført slike grundige analyser har ofte kommet frem til at det kan ta flere døgn før de igjen er oppe å gå med vanlig produksjon med sine IT-løsninger. Det kan medføre :

 • Leveranser som forsinkes
 • Nedgang i omsetning og fortjeneste
 • Bestillinger fra kunder som ikke blir effektuert
 • Negativ PR for firmaet
 • Manglende innbetalinger fra kunder eller som blir forsinket
 • Dataproblemer både internt og eksternt
 • Ekstra lønnskostnader på grunn av alt av ekstra-arbeide og bruk av eventuelt innleid personell
 • Dårligere resultat og likviditet

Velg 2-maskinløsning

Det finnes virksomheter som faktisk har gått konkurs når en slik stor katastrofe har inntruffet. For å unngå en slik katastrofe-situasjon, så anbefaler vi at du anskaffer en 2-maskinløsning. MIMIX-software fra det amerikanske firmaet Syncsort (tidligere Vision Solutions) tas i bruk og det installeres et ekstra backupsystem (CBU) fortrinnsvis langt unna primærsystemet. Begge systemer blir da forløpende oppdatert med alle data og programmer, ingen data mistes. Ved en katastrofe kan backup-systemet tas i bruk med full produksjon i løpet av 10-15 minutter.

Foruten uplanlagte avbrudd kan systemet med fordel også benyttes for planlagte avbrudd, som:

 • Daglig backup (utføres på backupsystemet)
 • Software vedlikehold
 • Nye releaser
 • IPL
 • Queries/batchrapporter uten oppdateringer av databasen kan utføres på backup-systemet for eventuelt avlasting av produksjons-systemet som også er i drift
 • Hardware vedlikehold/oppgraderinger
 • Applikasjons-software vedlikehold

Ditt primære produksjons-system kan utnyttes 100 prosent av tiden 24×7. Det er også en fordel hvis du for eksempel har webbaserte løsninger som krever tilgang når som helst, batchjobber som tar lang tid, eller du jobber i tidsavhengige soner.

Erfaringer i Norge

I Norge har vi lang erfaring med både små og store kunder som har benyttet en slik løsning over mange år. Mange av dem har oppgradert til nye versjoner av sin IBM i-server, men høytilgjengelighetsløsningen har alltid blitt beholdt. Vi har cirka 60 norske virksomheter som kjører en slik løsning i dag, av omtrent 300 firmaer som kjører IBM i. Det vil si at omtrent 20 prosent har tatt i bruk en høytilgjengelighetsløsning. Når den først er installert kreves det mindre kostnader for å opprettholde den, og sikkerheten gjør at få eller ingen vil gå vekk fra den igjen.