Espen Rønning » IBM Power brukergruppe

Common Norge har sitt utspring i miljøet som ble til AS/400 og senere IBM Power maskinvare med IBM i operativsystem. Denne gruppen handler om all things power.

Følg Tronds Powerblogg for flere artikler om IBM Power og IBM i.

Espen Rønning

Erling Sande AS
Mobiltelefon: 90 50 56 00
Kategorier: IBM Power brukergruppe, Løsning1-gruppen