Eucip

EUCIP er leverandør og produktnøytral sertifiseringsstandard utviklet ved sammenslutningen av de europeiske dataforeninger: CEPIS. Formålet er å heve IT-kompetansenivået i Europa, definere kompetanse -omfang og -nivå for IT-profesjonelle samt å rekruttere flere til IT-profesjonen.

Med klart definerte fagplaner oppnås en felles, faglig terminologiplattform som forenkler og forbedrer prosjektarbeidet.