Deler helsedata med blockchain-teknologi

Blockchain-teknologi er det neste store. Nå har IBM signert en forskningsavtale med det amerikanske U.S. Food and Drug Administration (FDA) for å finne en sikker, effektiv og skalerbar måte å dele helsedata på.

Det spennende forskningssamarbeidet tar sikte på å kartlegge utveksling av medisinske data fra flere kilder, inkludert mobile enheter og ulike sensorer. Det primære fokuset er kreftforskning. Tanken er å gi helsemedarbeidere et helhetlig bilde av pasientens helsesituasjon ved hjelp av sikkert blockchain-teknologi som gir sporbarhet på alle informasjonstransaksjoner i kjeden.

– Helsesektoren gjennomgår store forandringer på grunn av den store mengden data som genereres. Blockchain-teknologi gir et sikkert, desentralisert rammeverk for datadeling som vil akselerere innovasjon i bransjen, sier Shahram Ebadollahi, Vice President for Innovations and Chief Science Officer, IBM Watson Health.
IBM har også lagt ned ressurser i Linux Foundations Hyperledger-prosjekt, som er et open source-initiativ for å fremme blockchain-teknolgi.