Common Norge girer opp for 2020

Neste år feirer Common Norge 50 år. Før jubileet ser vi fremover og staker ut kursen for de neste fem årene. Vi skal være en forening for og av medlemmer. Da må vi se hvordan vi fortsatt kan være viktig for medlemmene – og oppleves som aktuelle.

Common Norge har i dag tre pilarer å stå på: medlemsservice, kompetanseheving og ikke minst gode innkjøpsavtaler. Vi vil styrke alle disse tre i 2020, og skal digitalisere enda mer slik at vi kan levere de beste tjenestene vi kan for kontingenten vi får fra medlemmene.

Det betyr at vi gjør noen grep for å ta i bruk våre partneres skytjenester og vi skal ta den samme medisinen som vi ser at mange medlemmer tar.

Vi bytter derfor ut vår tradisjonelle regnskapsløsning, som vi har nytt godt av i mange år, med en ren skybasert løsning. Selv kontoret blir virtuelt, og vi skal sørge for sterkere tilstedeværelse der hvor medlemmene er.

Vi skal ikke bli 100 prosent digitale, for vi vet hvor viktig det er å kunne treffes og vi ser at enkelte kurs og seminarer egner seg best i den fysiske verden. Men, vi skal bli så digitale at vi kan drifte medlemsservice og alle aktiviteter på en så effektiv måte som mulig og med en kvalitet som vi skal være stolte av.

I høst har daglig leder Øistein Tidemand-Johannessen funnet nye og spennende oppgaver utenfor Common Norge. Vi er svært glade for å ha hatt Øistein på laget i mange år, men nå er det da på tide å takke ham av og ønske ham lykke til i ny jobb.

Følg med på vår hjemmeside og ikke minst på våre nyhetsbrev fremover. Mange spennende aktiviteter blir satt opp i kalenderen, og vi ser frem til å se deg på ett eller flere av våre arrangement utover vinteren og våren.

På vegne av hovedstyret

Henry Karlsen