Bygger IBM i-kompetanse

Tidligere i år har Common Norge arrangert et vellykket SQL-kurs med Birgitta Hauser og workshop om open source. I høst inviterer vi til IBM i-fagdag med topp fordragsholdere fra USA og CL-kurs med Åke H Olsson. Vi er allerede i gang med planleggingen av et faglig program for våren 2020.

– Det har vært stor interesse for IBM i-arrangementene våre, og det er en trend vi også ser i andre land. Derfor kommer vi i Common Norge til å tilby flere arrangementer også neste år, forteller styreleder Henry Karlsen.

Han sverger selv til IBM i-plattformen og deltar jevnlig på brukerforeningens arrangementer.

– Alt er ikke helt klart ennå, men vi ser på muligheten for å tilby et kurs for systemoperatører, en videre fordypning i SQL og et RPG-kurs i løpet av første halvår 2020. Hvis medlemmene har innspill til temaer de ønsker vi skal gå videre med håper vi de tar kontakt, understreker Karlsen.

Høstens store møteplass for IBM i-brukere i Norge er fagdagen på Lysaker 1. november, der Steve Will, Mark Irish og Erwin Earley tar for seg blant annet IBM i 7.4, Node.js og Open Source. I tillegg tilbyr vi et eget kurs i CL for IBM i den 12. til 14. november.

Vi kommer til å sende ut informasjon om vårens kursprogram så snart det foreligger.