Bli med til IBM i Rochester

KV IKT AS og Common Norge ønsker i samarbeide med IBM å arrangere en studietur til Rochester, Minnesota. Alle som har vært med på disse turene tidligere vet hvor populære de har vært. Nå lurer vi på om du vil være med.

– Slike studieturer til Rochester ha vært gjennomført i mange år og med meget god feedback fra alle deltakere. Nå er det en del år siden sist en slik tur ble avholdt, 5 år siden i 2014, og vi ønsker å lodde stemningen blant kundene om det igjen kan være interesse for et slikt arrangement, forteller Frank Johansen i KV IKT AS.

Han har vært reiseleder for en rekke turer opp gjennom årene og kjenner IBM i USA svært godt. Det borger for et solid og lærerikt opplegg. Kundesenteret i Rochester er et av tolv slike sentre på verdensbasis.

– Ved et besøk hos IBM i Rochester i Minnesota, så får du anledning til å gå i dialog med sentrale personer i IBM som har med all produktutvikling for IBM POWER System i-plattformen, får verdifull kunnskap om de forskjellige fagområder og ikke minst blir man godt orientert om IBMs produktplaner og hvordan dette vil berøre din bedrift.

Målet er å få til en tur i løpet av 2019, med utreise onsdag og tilbaketur søndag. I tillegg til en to dagers briefing ved IBM Executive Briefing Center blir det tid til en sightseeing langs Mississippi-elven.

– Turen prises til selvkost og skal dekke fly, hotell, alle måltider og briefings. Hvis du er interessert kan du ta kontakt med meg på frank.johansen@kvikt.no. Jeg vil understreker at det ikke er en bindene påmelding, men bare en første interesse for å lodde stemningen. Får vi mange nok henvendelser setter vi opp turen, lover Johansen.