30 års tilbakeblikk på AS/400

Den 21. juni feirer IBM AS/400 tretti år. Den solide og driftssikre plattformen er fortsatt i bruk over hele verden. Frank Johansen i Caral Data AS jobbet i 1988 hos IBM i Rochester, og her er hans beretning om veien frem til lanseringen.

Høsten 1985 startet jeg et treårs engasjement hos IBM i Rochester. Jeg arbeidet i ITSO organisasjonen, International Technical Support Organization, som besto av 10-12 høyt kvalifiserte systemkonsulenter fra en rekke større land.

IBM Rochester var den gangen ganske så stort, omtrent 7000 personer og en stor andel av disse var involvert i utvikling av nye systemer, både hardware og software. Vår oppgave i ITSO var å være et bindeledd mellom utviklingsavdelingen og alle spesialister i de forskjellige land, dvs. ITSO var hele tiden oppdatert på den utvikling som skjedde og etter hvert formidlet kunnskap til landene i form av både kurs workshops og residencies.

Jeg arbeidet i et meget høyt kvalifisert teknisk miljø, men mange flinke spesialister fra de store landene, og det var ikke alltid like greit i begynnelsen når man kom fra et lite land som Norge Etter hvert gikk også dette helt greit. Jeg hadde allerede den gangen cirka 20 års praksis i IBM og hadde jobbet med systemer som System/3, S/32, S/34, S/36 og S/38. Alt i alt et meget spennende og interessant arbeide i disse drøyt tre årene jeg tilbrakte der borte.

Da jeg kom dit på høsten 1985 hadde IBM klare produktplaner for å fortsette utvikling av en egen linje for S/36 og en egen linje for S/38, men oppunder juletider det året gikk det sterke rykter i Rochester at noe viktig var på gang.

Det viste seg at det var en håndfull personer med veldig spesielle kunnskaper, som fant ut at det var mulig å kjøre S/36 programmer på en S/38. Og vi kjørte faktisk også dette på en S/38 vi hadde i ITSO. Det kullkastet alle planer, og utviklingsplaner ble endret til å lage et AS/400 system, dvs. først med kodenavn Olympic, og deretter når dette ble mer kjent så ble det endret til Silverlake, som det beholdt helt til annonseringen

Det var ganske så utrolig og delta i denne utviklingen. Hundrevis av personer som utviklet hver sin kode hvor alt skulle passe til hverandre og bli ferdig testet til rett tid, meget imponerende utført av IBM.

Relativt sett ble det en kort utviklingstid, cirka 2,5 år, men alt ble ferdig til rett tid. Vi i ITSO ble hele tiden oppdatert med nye produktplaner og tekniske endringer og hadde et tett og interessant arbeide med mange sentrale personer i utviklingsavdelingen i Rochester.

En god stund før annonsering reiste vi rundt i forskjellige sentrale deler i verden og holdt kurs og workshops om AS/400-systemet. Tre til fire personer reiste til hvert sted, og jeg selv var både i Buenos Aires, Kuala Lumpur, Tokyo og i Europa. Vi var et meget internasjonalt miljø,.

På selve lanseringsdagen 21. juni 1988 var vi alle i Rochester. IBM hadde invitert flere hundre personer, da dette var den største annonseringen IBM hadde hatt siden 360-annonseringen en og del år tilbake. Hele annonseringen ble holdt på parkeringsplassen utenfor de blå bygningene, og toppsjefen den gangen John Akers var selvfølgelig tilstede

Det har vært en utrolig utvikling i alle disse årene. Bare tenk på at performance til den minste maskinen i 1988, en B10 hadde en performance faktor på 1 (CPW) og i dag har den minste POWER9 systemet over 13.000 CPW.