20 år i Commons tjeneste

Jan Willumsen var med på oppstarten av Dynamics brukergruppe ved årsskiftet 1996/1997. Det var problemer med lønnskjøring i daværende Concorde som gjorde at brukerne organiserte seg. Etter tjue år som tillitsvalgt takker han for seg i hovedstyret.

– Det har blitt både gode minner og nyttig lærdom i løpet av denne tiden. Jeg har fått en masse kompetanse, og ikke minst mange gode kontakter. Noen av dem har blitt venner, forteller Jan Willumsen, salgsdirektør i Peritus og avtroppende hovedstyremedlem i Common Norge.
I 1996 var han økonomisjef i Moderne Byggfornyelse, som akkurat hadde investert i økonomisystemet Concorde XAL fra danske Damgaard. IBM kjøpte på samme tid opp 50 prosent av økonomisystemet. Det var en del problemer knytte til kjøring av lønn, og ved årsskiftet ble det opprettet en brukergruppe. Willumsen ble leder av interrimstyret i brukergruppen som i dag heter DynUG – Microsoft Dynamics brukergruppe.
– Første møtet var på Bolkesjø, før vi hadde et møte året etter på Klekken Hotell. Der ble det en kule varmt, da brukerne gikk rett i strupen på ledelsen i Damgaard.

Microsoft tar over

I 1998 gikk Willumsen til Microsoft-partner Customax, der han blant annet ble kollega med Leo Rosbach. Han fortsatte engasjementet i Foreningen Datateam, der det ble arrangert konferanser og kurs for medlemmene.
– Det var alle tiders. Jeg lærte ekstremt mye på å være med på alle disse møtene og konferansene. Jeg pleier å si at det skal være 50 prosent faglig og 50 prosent sosialt, for du lærer ofte like mye av de uformelle samtalene som av foredragene. Ikke minst var det moro å være primus motor bak alle disse arrangementene, forteller han.
I 2002 kjøpte Microsoft opp Damgaard, som i mellomtiden hadde fusjonert med Navision. Resultatet var Microsoft Business Solutions. Willumsen ble også nødt til å skifte beite.
– Customax gikk konkurs, og jeg hadde noen jobber i mellom før Leo ringte meg og spurte om jeg ville jobbe for ham i Peritus høsten 2002. Da var vi fire personer, i dag er vi 20, forteller han.

Klar for høstkonferanse

Siden den gang har Foreningen Datateam skiftet navn til Common Norge, Concordre XAL er pensjonert og ERP-løsningene fra Damgaard og Navision har utviklet seg til Microsoft Dynamics AX og NAV.
– Du får veldig mye igjen av å være en del av organisasjonen i så mange år. Selv om jeg gir meg i hovedstyret kommer jeg til å være en del av foreningen, og ikke minst delta på konferanser når jeg har mulighet. Det handler fortsatt om å bygge kompetanse og nettverk, og det vil jeg ikke være for uten, poengterer han.

Bli med på DynUG høstkonferanse på Gardermoen i september