Common Norge

Vilkår ved innmelding i foreningen Common Norge

Medlemskapet i Common er ikke personlig og kun virksomheter som kan være medlem. Det er ingen begrensninger på antall kontaktpersoner per virksomhet, og flere kontaktpersoner medfører heller ingen kostnad. Kun en person kan være hovedkontakt. Har virksomheten eget organisasjonsnummer må den være eget medlem for å kunne benytte seg av medlemsfordelene og delta på arrangementer.

Sjekk om din bedrift allerede er medlem her

Meld dere inn og oppnå medlemsfordelene straks

Medlemskap er kroner 3.950,00 pr kalenderår. Medlemsavgiften er reduseres ikke ved innmelding etter 1.1.

Ved å trykke på knappen merket "registrer" godtar du disse medlemsvilkårene på din virksomhets vegne samt bekrefter at du har myndighet til å inngå forpliktelse på din virksomhets vegne.

Registrering av nytt kontaktperson

Dersom bedriften allerede er medlem av Common Norge kan nye kontaktpersoner legges til uten kostnad.