Grupper og utvalg - Common
Common Norge

Grupper og utvalg

Common Norge er organisert i faggrupper og distrikter. I tillegg finnes det programkomiteer ifm. våre større konferanser. For en detaljert liste over tillitsvalgte, klikk hver enkelt gruppe.

Common Europe

Distrikt Midt-Norge og Nord-Norge

Distrikt Nordvestlandet

Distrikt Oslo/Østlandet

Distrikt Sørvestlandet

Distrikt Vestlandet

Hovedstyret

IBM Power brukergruppe

IBM Software Brukergruppe

IBM Spectrum Protect brukergruppe

Løsning1-gruppen

Microsoft Dynamics-gruppen

Multi-Support brukergruppe

Sekretariat